هشت وارون
Category Education
Published September 15, 2020
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اکثر رسانه های فارسی یک موضوع خاص رو هی بازگو میکنن⊙.☉ ---- هشت وارون همیشه تلاشش رو میکنه که موضوعات کمیاب و با ارزش رو به شنودگانش بده? ---- بدون جبهه . بدون یار ---- گوینده : ?مهرزاد جعفری ----  قسمت بیستم : نرمش امپراطورانه  

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode