هوش مصنوعی
Category Science
Published September 26, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و کاربردهای عملی آن‌ها در صنایع و کسب و کارها

Available Episodes

2019-10-24
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش یکم: مقدمه
2019-10-26
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش دوم: آمازون
2019-11-03
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش سوم: بایدو
2019-11-10
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش چهارم: اپل
2019-12-03
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش پنجم: علی‌بابا
2020-01-23
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش ششم: رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالدز
2020-03-09
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش هفتم: گوگل و آلفابت
2020-04-12
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش هشتم: والت دیزنی
2020-05-17
(Salesforce) هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش نهم: سیلزفورس
2020-09-26
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش دهم: امریکن اکسپرس
2021-07-07
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش یازدهم: BMW

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-24
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش یکم: مقدمه
2019-10-26
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش دوم: آمازون
2019-11-03
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش سوم: بایدو
2019-11-10
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش چهارم: اپل
2019-12-03
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش پنجم: علی‌بابا
2020-01-23
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش ششم: رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالدز
2020-03-09
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش هفتم: گوگل و آلفابت
2020-04-12
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش هشتم: والت دیزنی
2020-05-17
(Salesforce) هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش نهم: سیلزفورس
2020-09-26
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش دهم: امریکن اکسپرس
2021-07-07
هوش مصنوعی در کسب و کار — بخش یازدهم: BMW

Latest Episode