وضعیت آخر
Category Arts
Published July 13, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کتاب وضعیت آخر حاصل جست و جویی است برای یافتن پاسخ مردمانی که می خواهند بدانند مغز و ذهن آدمی چگونه کار می کند و علت رفتارهای مختلف ما چیست؟!

Available Episodes

2020-07-08
معرفی پادکست
2020-07-13
پیشگفتار
2020-07-13
فصل اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-08
معرفی پادکست
2020-07-13
پیشگفتار
2020-07-13
فصل اول

Latest Episode