وقایع‌نامه - Vaghayeh Nameh
Published August 2, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برنامه‌ی رادیویی «وقایع‌نامه» روایت‌هایی است از تاریخ معاصر ایران. حکایت روزهایی که رفته اما امروز ما را ساخته و روی فردای ما تاثیر خواهد گذاشت. تلاش وقایع‌نامه بر این است که با تکیه بر منابع معتبر تاریخی، حقیقی‌ترین و درست‌ترین روایت را واشکافی کند و با مخاطبان خود در میان بگذارد. وقایع‌نامه می‌کوشد از جانب‌داری پرهیز کند و بدون تعصب تاریخ پرمناقشه‌ی معاصر را بازگو کند. در این راه در هر برنامه از نظرات پژوهش‌گران، تاریخ‌دانان، جامعه‌شناسان و روزنامه‌نگاران بهره خواهد برد.متن و اجرای وقایع‌نامه از «امید کشتکار» روزنامه‌نگار، نویسنده و از سردبیران بخش خبر تلویزیون ایران اینترنشنال است. کشتکار تئاتر خوانده، دستی در داستان‌نویسی دارد و سال‌ها با نشریات چاپی، وب‌سایت‌ها و رادیو و تلویزیون همکاری داشته است.برنامه‌ی رادیویی وقایع‌نامه را علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال می‌توانید در وب‌سایت ایران اینترنشنال، اسپاتیفای، اپل پادکستس،‌ گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و دیگر پلتفرم‌های میزبانی پادکست بشنوید.

Available Episodes

2020-04-19
وقایع‌نامه | یکم | هوای وبائیه؛ بخش اول
2020-04-26
وقایع‌نامه | دوم | هوای وبائیه؛ بخش دوم
2020-05-03
وقایع‌نامه | سوم | هوای وبائیه؛ بخش سوم
2020-05-10
وقایع‌نامه | چهارم | هوای وبائیه؛ بخش چهارم
2020-05-17
وقایع‌نامه | پنجم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش اول
2020-05-24
وقایع‌نامه | ششم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش دوم
2020-05-31
وقایع‌نامه | هفتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش اول
2020-06-07
وقایع‌نامه | هشتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش دوم
2020-06-14
وقایع‌نامه | نهم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش سوم
2020-06-21
وقایع‌نامه | دهم | حکومت موقت ایران؛ بخش یک
2020-06-28
وقایع‌نامه | یازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش دو
2020-07-05
وقایع‌نامه | دوازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش سه
2020-07-12
وقایع‌نامه| سیزدهم |حکومت موقت ایران؛ بخش چهارم
2020-07-19
وقایع‌نامه| چهاردهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ یکم
2020-07-26
وقایع‌نامه | پانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ دوم
2020-08-02
وقایع‌نامه | شانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ سوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-19
وقایع‌نامه | یکم | هوای وبائیه؛ بخش اول
2020-04-26
وقایع‌نامه | دوم | هوای وبائیه؛ بخش دوم
2020-05-03
وقایع‌نامه | سوم | هوای وبائیه؛ بخش سوم
2020-05-10
وقایع‌نامه | چهارم | هوای وبائیه؛ بخش چهارم
2020-05-17
وقایع‌نامه | پنجم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش اول
2020-05-24
وقایع‌نامه | ششم | پاستور در باغ فرمانفرما؛ بخش دوم
2020-05-31
وقایع‌نامه | هفتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش اول
2020-06-07
وقایع‌نامه | هشتم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش دوم
2020-06-14
وقایع‌نامه | نهم | کمیته‌ی مجازات؛ بخش سوم
2020-06-21
وقایع‌نامه | دهم | حکومت موقت ایران؛ بخش یک
2020-06-28
وقایع‌نامه | یازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش دو
2020-07-05
وقایع‌نامه | دوازدهم | حکومت موقت ایران؛ بخش سه
2020-07-12
وقایع‌نامه| سیزدهم |حکومت موقت ایران؛ بخش چهارم
2020-07-19
وقایع‌نامه| چهاردهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ یکم
2020-07-26
وقایع‌نامه | پانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ دوم
2020-08-02
وقایع‌نامه | شانزدهم | شیخ محمد خیابانی، دیکتاتور یا آزادی‌خواه؟ سوم

Latest Episode