وقت شنیدن
Category Arts
Published December 20, 2020
Episodes 75

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما حرفهایمان را خیلی راحت می زنیم. حالا وقت شنیدن شماست.

Available Episodes

2017-08-16
Podcast
2017-08-16
Podcast
2017-08-17
Podcast
2017-08-19
Podcast
2017-08-20
Podcast
2017-08-21
Podcast
2017-08-23
Podcast
2017-08-30
Podcast
2017-09-04
Podcast
2017-09-05
Podcast
2017-09-11
Podcast
2017-09-13
Podcast
2017-09-18
Podcast
2017-09-20
Podcast
2017-09-25
Podcast
2017-09-27
Podcast
2017-10-04
Podcast
2020-07-08
دل گویه- جدایی
2020-07-09
روحت شاد آقای موریکونه
2020-07-10
گرامافون- شد خزان
2020-07-11
عشق نما- خاطرات بریجیت جونز
2020-07-12
نگاتیو- کودک و لاشخور
2020-07-13
تهران قدیم- سرآغاز
2020-07-14
سینماهنگ- رستگاری در شاوشنگ
2020-07-15
دل گویه- تنهایی
2020-07-16
روحت شاد آقای گرجستانی
2020-07-17
گرامافون- الهه ناز
2020-07-18
صبح تا شب-دیوید لینچ
2020-07-19
نگاتیو- زیر نگاه مردان
2020-07-20
تهران قدیم- دروازه ها
2020-07-20
تهران قدیم- دروازه ها
2020-07-21
سینماهنگ- روانی
2020-07-23
روحت شاد آقای کشاورز
2020-07-24
گرامافون- به سوی تو
2020-07-25
عشق نما- بوی خوش زن
2020-07-26
چکه- گلها و بره ها
2020-07-27
تهران قدیم- دروازه و دروازه بانی
2020-07-28
سینماهنگ- خون به پا خواهد شد
2020-07-29
دل گویه- باران
2020-07-30
روحت شاد آقای شکیبایی
2020-07-31
گرامافون- مرغ سحر
2020-08-01
صبح تا شب- فدریکو فلینی
2020-08-02
نگاتیو- جنگ کرگدن ها
2020-08-03
تهران قدیم- خندق و خندق نشینان
2020-08-04
هدفون- شروع بازی
2020-08-06
روحت شاد آقای شاملو
2020-08-07
گرامافون- کاروان
2020-08-08
دل گویه- خنده
2020-08-09
چکه- من از نبودن می ترسم
2020-08-10
تهران قدیم- خیابان باب همایون
2020-08-11
سینماهنگ- پدرخوانده
2020-08-13
روحت شاد آقای یداللهی
2020-08-14
گرامافون- راز دل
2020-08-17
تهران قدیم- خیابان ناصریه
2020-08-18
هدفون- نون و دندون
2020-08-19
دل گویه- نگاه
2020-08-24
تهران قدیم- سید علمدار
2020-08-25
سینماهنگ- روز واقعه
2020-08-26
قدیمی ترین رفیق
2020-08-27
خیمه صدایم کنید- پارچه سفید بخت
2020-08-28
خیمه صدایم کنید- چای روضه
2020-08-29
خیمه صدایم کنید- منبر روضه
2020-08-30
خیمه صدایم کنید- غذای روضه
2020-08-31
خیمه صدایم کنید- خیمه ها می سوزند
2020-09-01
چکه- قصه عاشقانه من
2020-09-15
هدفون- شازده کوچولو
2020-09-29
هدفون- دختر قجری
2020-10-05
پیاده روی در آسمان
2020-10-13
هدفون- کافه پاییز
2020-10-24
ح مشدد- قسمت دوم
2020-10-24
ح مشدد-قسمت سوم
2020-10-24
ح مشدد-قسمت اول
2020-10-27
هدفون- کوچ
2020-12-20
یلدای ما
2020-12-20
کوچه پاییز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-08-16
Podcast
2017-08-16
Podcast
2017-08-17
Podcast
2017-08-19
Podcast
2017-08-20
Podcast
2017-08-21
Podcast
2017-08-23
Podcast
2017-08-30
Podcast
2017-09-04
Podcast
2017-09-05
Podcast
2017-09-11
Podcast
2017-09-13
Podcast
2017-09-18
Podcast
2017-09-20
Podcast
2017-09-25
Podcast
2017-09-27
Podcast
2017-10-04
Podcast
2020-07-08
دل گویه- جدایی
2020-07-09
روحت شاد آقای موریکونه
2020-07-10
گرامافون- شد خزان
2020-07-11
عشق نما- خاطرات بریجیت جونز
2020-07-12
نگاتیو- کودک و لاشخور
2020-07-13
تهران قدیم- سرآغاز
2020-07-14
سینماهنگ- رستگاری در شاوشنگ
2020-07-15
دل گویه- تنهایی
2020-07-16
روحت شاد آقای گرجستانی
2020-07-17
گرامافون- الهه ناز
2020-07-18
صبح تا شب-دیوید لینچ
2020-07-19
نگاتیو- زیر نگاه مردان
2020-07-20
تهران قدیم- دروازه ها
2020-07-20
تهران قدیم- دروازه ها
2020-07-21
سینماهنگ- روانی
2020-07-23
روحت شاد آقای کشاورز
2020-07-24
گرامافون- به سوی تو
2020-07-25
عشق نما- بوی خوش زن
2020-07-26
چکه- گلها و بره ها
2020-07-27
تهران قدیم- دروازه و دروازه بانی
2020-07-28
سینماهنگ- خون به پا خواهد شد
2020-07-29
دل گویه- باران
2020-07-30
روحت شاد آقای شکیبایی
2020-07-31
گرامافون- مرغ سحر
2020-08-01
صبح تا شب- فدریکو فلینی
2020-08-02
نگاتیو- جنگ کرگدن ها
2020-08-03
تهران قدیم- خندق و خندق نشینان
2020-08-04
هدفون- شروع بازی
2020-08-06
روحت شاد آقای شاملو
2020-08-07
گرامافون- کاروان
2020-08-08
دل گویه- خنده
2020-08-09
چکه- من از نبودن می ترسم
2020-08-10
تهران قدیم- خیابان باب همایون
2020-08-11
سینماهنگ- پدرخوانده
2020-08-13
روحت شاد آقای یداللهی
2020-08-14
گرامافون- راز دل
2020-08-17
تهران قدیم- خیابان ناصریه
2020-08-18
هدفون- نون و دندون
2020-08-19
دل گویه- نگاه
2020-08-24
تهران قدیم- سید علمدار
2020-08-25
سینماهنگ- روز واقعه
2020-08-26
قدیمی ترین رفیق
2020-08-27
خیمه صدایم کنید- پارچه سفید بخت
2020-08-28
خیمه صدایم کنید- چای روضه
2020-08-29
خیمه صدایم کنید- منبر روضه
2020-08-30
خیمه صدایم کنید- غذای روضه
2020-08-31
خیمه صدایم کنید- خیمه ها می سوزند
2020-09-01
چکه- قصه عاشقانه من
2020-09-15
هدفون- شازده کوچولو
2020-09-29
هدفون- دختر قجری
2020-10-05
پیاده روی در آسمان
2020-10-13
هدفون- کافه پاییز
2020-10-24
ح مشدد- قسمت دوم
2020-10-24
ح مشدد-قسمت سوم
2020-10-24
ح مشدد-قسمت اول
2020-10-27
هدفون- کوچ
2020-12-20
یلدای ما
2020-12-20
کوچه پاییز

Latest Episode