وینش
Category Arts
Published June 5, 2021
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

« وینش » سایت تخصصی معرفی و نقد کتاب است. هیئت تحریریه و نویسندگان « وینش » می‌کوشند کتاب‌های جدیدالانتشار مطرح در همه‌ی زمینه‌ها را پوشش دهند. پرداختن به کتاب‌های تخصصی، علمی، درسی و کمک‌آموزشی در دستور کار « وینش » نیست. « وینش » سایتی‌ست مستقل؛ به هیچ نهاد دولتی یا گروه و محفل و ناشری وابسته نیست، و در پی این است که از موضع ناظری مستقل، به صنعت فرهنگیِ تولید و توزیع کتاب و روندهای کتابخوانی بپردازد در نهایت به افزایش رشد مطالعه در ایران یاری رساند.

Available Episodes

2020-10-18
داستان‌های فلسفی چخوف
2020-10-18
قدم نهادن در راه آفریننده
2020-10-18
پیری بدون روتوش
2020-10-18
ردپای دهه‌ی شصت در آثار مدرس صادقی
2020-11-29
عشقی به روایت قائد
2020-11-29
مهمان ناخوانده در اورشلیم
2020-12-19
قصه‌ی شب یلدا
2021-01-05
دیگری بودن
2021-01-05
چرا می خوانیم
2021-02-06
چگونه کتاب های بیشتری بخوانیم
2021-02-15
پوپولیسم دقیقاً یعنی چه
2021-02-20
شکسته‌نویسی_و_سوءتفاهم‌های_موافقان_و_مخالفان_192
2021-03-01
در ستایش چلمن‌های رُبدوشامبرپوش
2021-03-07
میان عشق و بیگانگی_192
2021-03-13
جایی میان آسمانخراش ها
2021-03-20
چه کتابی عیدی بدهیم؟
2021-03-27
ریشه یابی نظام جمهوری در افغانستان
2021-04-06
پیروزی غریب شازده کوچولو
2021-04-10
قاچارقوچار
2021-04-17
تصویرکارمند
2021-04-24
کافکاومسخ‌شدگی در زبان مادری
2021-05-01
افسانه ریش آبی و بخش تاریک ذهنیت زنانه
2021-05-09
افسون قصه‌ها
2021-05-15
تفکر_درباره_ناشناخته‌های_معنادار
2021-05-26
چرا_خوانندگان_مضطرب_در_قرنطینه_به_«خانم_دلووی»_تمایل_پیدا_کرده‌­اند؟
2021-05-29
کیش شخصیت در قرن بیستم
2021-06-05
Shahnamehkhandan
2021-06-13
Hemingway
2021-06-13
Hemingway
2021-06-20
Tolstoyha
2021-06-26
fesharenasionalism
2021-06-26
mohem nist kasi barayetan farsh ghermez pahn konad
2021-07-03
Ejtenabnapaziryatajamoli
2021-07-03
اجتناب‌ناپذیر یا تجملی؟
2021-07-10
همینگوی در کلینیک مایو
2021-07-17
آدمیت علیه دیگران
2021-07-24
چخوف و بافرهنگ بودن
2021-07-31
دلقک
2021-08-07
خاورمیانه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-18
داستان‌های فلسفی چخوف
2020-10-18
قدم نهادن در راه آفریننده
2020-10-18
پیری بدون روتوش
2020-10-18
ردپای دهه‌ی شصت در آثار مدرس صادقی
2020-11-29
عشقی به روایت قائد
2020-11-29
مهمان ناخوانده در اورشلیم
2020-12-19
قصه‌ی شب یلدا
2021-01-05
دیگری بودن
2021-01-05
چرا می خوانیم
2021-02-06
چگونه کتاب های بیشتری بخوانیم
2021-02-15
پوپولیسم دقیقاً یعنی چه
2021-02-20
شکسته‌نویسی_و_سوءتفاهم‌های_موافقان_و_مخالفان_192
2021-03-01
در ستایش چلمن‌های رُبدوشامبرپوش
2021-03-07
میان عشق و بیگانگی_192
2021-03-13
جایی میان آسمانخراش ها
2021-03-20
چه کتابی عیدی بدهیم؟
2021-03-27
ریشه یابی نظام جمهوری در افغانستان
2021-04-06
پیروزی غریب شازده کوچولو
2021-04-10
قاچارقوچار
2021-04-17
تصویرکارمند
2021-04-24
کافکاومسخ‌شدگی در زبان مادری
2021-05-01
افسانه ریش آبی و بخش تاریک ذهنیت زنانه
2021-05-09
افسون قصه‌ها
2021-05-15
تفکر_درباره_ناشناخته‌های_معنادار
2021-05-26
چرا_خوانندگان_مضطرب_در_قرنطینه_به_«خانم_دلووی»_تمایل_پیدا_کرده‌­اند؟
2021-05-29
کیش شخصیت در قرن بیستم
2021-06-05
Shahnamehkhandan
2021-06-13
Hemingway
2021-06-13
Hemingway
2021-06-20
Tolstoyha
2021-06-26
fesharenasionalism
2021-06-26
mohem nist kasi barayetan farsh ghermez pahn konad
2021-07-03
Ejtenabnapaziryatajamoli
2021-07-03
اجتناب‌ناپذیر یا تجملی؟
2021-07-10
همینگوی در کلینیک مایو
2021-07-17
آدمیت علیه دیگران
2021-07-24
چخوف و بافرهنگ بودن
2021-07-31
دلقک
2021-08-07
خاورمیانه

Latest Episode