ویکی تولید
Published July 29, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با هم پادکست خوب گوش کنیم

Available Episodes

2020-07-29
اپیزود 8. برای موفقیت چقدر زمان لازم است؟
2020-05-27
اپیزود 7. بیانات سارا کوپر در دنیای کسب و کار
2020-05-02
اپیزود 6. مسخره ترین ایده های پولساز
2020-03-21
اپیزود 5. تجسس در زندگی پولدارترین ها
2020-02-14
اپیزود 4. برترین کمپینهای تبلیغاتی قرن
2020-01-12
اپیزود 3. کسب و کارهای بکر در ایران
2019-12-18
اپیزود 2. چرا کسب و کارها شکست میخورند؟
2019-12-01
اپیزود 1. خلاقیت با نیم نگاهی به اپل

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-29
اپیزود 8. برای موفقیت چقدر زمان لازم است؟
2020-05-27
اپیزود 7. بیانات سارا کوپر در دنیای کسب و کار
2020-05-02
اپیزود 6. مسخره ترین ایده های پولساز
2020-03-21
اپیزود 5. تجسس در زندگی پولدارترین ها
2020-02-14
اپیزود 4. برترین کمپینهای تبلیغاتی قرن
2020-01-12
اپیزود 3. کسب و کارهای بکر در ایران
2019-12-18
اپیزود 2. چرا کسب و کارها شکست میخورند؟
2019-12-01
اپیزود 1. خلاقیت با نیم نگاهی به اپل

Latest Episode