پادکستهای چراغ
Category Technology
Published June 20, 2020
Episodes 42

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال مجموعه اپیزودهای رادیو راز(61 اپیزود) و رازچراغ(از اپیزود 62 به بعد)و جدیدا "فلسفه علم" را می‌شنوید.

Available Episodes

2019-10-06
1.mp3
2019-10-06
ماه و مریخ-افسانه های مدرن
2019-10-06
مغز و آگاهی
2019-10-06
روز نجوم. چرا و چگونه
2019-10-06
مردگان،افشاگران اسرار
2019-10-06
اسطرلاب . رابط منجمان حرفه ای و آماتور
2019-10-06
موسیقی در پادشاهی علم
2019-10-06
پیغامهای معطر در دنیای سایبری
2019-10-06
چالشی بر چالش سطل آب یخ
2019-10-06
دنباله دارها،صندوقچه اسرار منظومه
2019-10-06
ترویج علم در هفته جهانی علم
2019-10-06
یلدا ،شب زایش خورشید
2019-10-06
ده رویداد مهم 2014 به انتخاب ما
2019-10-06
بانوی چندهزار ساله تهران
2019-10-06
سال جهانی نور.mp3
2019-10-06
جنگ ستارگان ،پرسه در دنیاهای دورِ دور.mp3
2019-10-06
در دنیای غولهای زنده ی باستانی 16.mp3
2019-10-06
بهارانه ی رادیو راز در اعتدال .mp3
2019-10-06
آفتاب عالمتاب .mp3
2019-10-06
دوباره جشن آسمان-دوباره روز نجوم mp3
2019-10-06
راز اسطرلاب.mp3
2019-10-06
وقتی زمین میلرزد.mp3
2019-10-06
نگاه های تازه به سیاره ی یخزده.mp3
2019-10-06
ولکان،در میانه ی راه سینما و علم.mp3
2019-10-06
ایگ نوبل.mp3
2019-10-16
عملیات نجات میخی
2019-10-16
عملیات نجات مریخی
2019-10-16
حرفه:سفر
2019-10-16
داستان آتشفشانها
2019-10-16
اسرار ویروس زیکا
2019-10-16
علم در سال 94
2019-10-17
جایزه اِبِل و دنیای ریاضیات
2019-10-17
آسمان تاریک،روزگار روشن
2019-10-17
تغییر اقلیم
2019-10-17
گذر عطارد
2019-10-17
موزه‎های علم،آموش و تفریح
2019-10-17
هواپیمازدگی
2019-10-17
تحصیلات تکمیلی آنسوی آبها
2019-10-17
جونو به مشتری رسید
2019-10-17
المپیک به روایت علم
2019-10-18
جونو به مشتری رسید
2019-10-18
المپیک به روایت علم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-06
1.mp3
2019-10-06
ماه و مریخ-افسانه های مدرن
2019-10-06
مغز و آگاهی
2019-10-06
روز نجوم. چرا و چگونه
2019-10-06
مردگان،افشاگران اسرار
2019-10-06
اسطرلاب . رابط منجمان حرفه ای و آماتور
2019-10-06
موسیقی در پادشاهی علم
2019-10-06
پیغامهای معطر در دنیای سایبری
2019-10-06
چالشی بر چالش سطل آب یخ
2019-10-06
دنباله دارها،صندوقچه اسرار منظومه
2019-10-06
ترویج علم در هفته جهانی علم
2019-10-06
یلدا ،شب زایش خورشید
2019-10-06
ده رویداد مهم 2014 به انتخاب ما
2019-10-06
بانوی چندهزار ساله تهران
2019-10-06
سال جهانی نور.mp3
2019-10-06
جنگ ستارگان ،پرسه در دنیاهای دورِ دور.mp3
2019-10-06
در دنیای غولهای زنده ی باستانی 16.mp3
2019-10-06
بهارانه ی رادیو راز در اعتدال .mp3
2019-10-06
آفتاب عالمتاب .mp3
2019-10-06
دوباره جشن آسمان-دوباره روز نجوم mp3
2019-10-06
راز اسطرلاب.mp3
2019-10-06
وقتی زمین میلرزد.mp3
2019-10-06
نگاه های تازه به سیاره ی یخزده.mp3
2019-10-06
ولکان،در میانه ی راه سینما و علم.mp3
2019-10-06
ایگ نوبل.mp3
2019-10-16
عملیات نجات میخی
2019-10-16
عملیات نجات مریخی
2019-10-16
حرفه:سفر
2019-10-16
داستان آتشفشانها
2019-10-16
اسرار ویروس زیکا
2019-10-16
علم در سال 94
2019-10-17
جایزه اِبِل و دنیای ریاضیات
2019-10-17
آسمان تاریک،روزگار روشن
2019-10-17
تغییر اقلیم
2019-10-17
گذر عطارد
2019-10-17
موزه‎های علم،آموش و تفریح
2019-10-17
هواپیمازدگی
2019-10-17
تحصیلات تکمیلی آنسوی آبها
2019-10-17
جونو به مشتری رسید
2019-10-17
المپیک به روایت علم
2019-10-18
جونو به مشتری رسید
2019-10-18
المپیک به روایت علم

Latest Episode