پادکست آبی
Category Arts
Published June 19, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مجموعۀ فرهنگی هنری آبی، خرداد 99 در شیراز متولد شده، مجموعه‌ای که شامل کتابفروشی، آرت گالری، کافه، دیزاین گالری و فضای ایونت محوره.

Available Episodes

2020-06-19
قسمت اول پادکست آبی | انتهای بهار شیراز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-19
قسمت اول پادکست آبی | انتهای بهار شیراز

Latest Episode