پادکست آرامش
Published December 9, 2020
Episodes 33

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هدف پادکست آرامش، هدیه کردن دقایقی آرامش و احساسات مثبت به شماست. پادکست روانشناسی، مدیتیشن و داستان های کوتاه و انگیزه بخش. پادکست آرامش هر دو هفته یک بار، چهارشنبه، ساعت 9 شب به وقت تهران منتشر می شود.

Available Episodes

2020-05-06
پادکست آرامش - قسمت اول (سوگ)
2020-05-13
پادکست آرامش - قسمت دوم (به هم پیوستگی جهان و حمایت از دیگران)
2020-05-20
پادکست آرامش - قسمت سوم (استرس یا اضطراب)
2020-05-27
پادکست چهارم: مدیتیشن چیست؟ | گفتگو: ترس از مرگ | ضمیمه: مدیتیشن شماره یک
2020-06-02
قسمت پنج: روابط والدین و فرزندان | گفتگو با متخصص: استقلال و جدایی فرزندان
2020-06-10
قسمت شش: پدربزرگها و مادربزرگها - بازنشستگی | گفتگو با متخصص: بازنشستگی - افسردگی در سالمندان
2020-06-17
قسمت هفت - روزی که زندگیم عوض شد
2020-06-24
پادکست آرامش - اپیزود هشت - زندگی به سبک یک کوهنورد
2020-07-08
اپیزود 9 - افسردگی
2020-07-10
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: بروز و عود افسردگی در دوران کرونا
2020-07-15
مدیتیشن تصحیح و بخشش به سبک بومیان هاوایی
2020-07-18
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: احساس بلاتکلیفی و عدم قطعیت در دوران کرونا
2020-07-22
اپیزود 10 -کرونا
2020-07-29
داستان کوتاه 1 - درخت آرزوها
2020-08-01
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: استرس، اضطراب و اختلالات اضطرابی ناشی از شرایط خاص دوران کرونا
2020-08-05
اپیزود 11 - بیماری های جدی جسمی و ارتباطشان با ذهن - بخش اول
2020-08-12
مدیتیشن پنجم پادکست آرامش
2020-08-19
داستان کوتاه - دزد کلوچه
2020-09-02
اپیزود 12 - بیماری های جدی جسمی و ارتباطشان با ذهن - بخش دوم
2020-09-10
اپیزود 13 - روز جهانی پیشگیری از خودکشی
2020-09-23
مدیتیشن (خود هیپنوتیزم) کاهش خشم و اضطراب
2020-10-07
اپیزود 14 - بهبود روحیه با تمرین شکرگزاری
2020-11-18
اپیزود 15 - بخشش: بخشیدن خود و دیگران
2020-12-09
مدیتیشن خواب - تعطیلات در دهکده برفی
2021-01-06
روان درمانی پس از تجاوز جنسی
2021-01-20
دو دقیقه حال خوب: به خودت قول بده
2021-02-17
داستان کوتاه واقعی: ماجرای جالب فیلم راکی و زندگی سیلوستر استالون
2021-03-04
اپیزود 17 - خوشبختی کجاست؟
2021-03-17
روانشناسی تصویر شخصی – سایکوسایبرنتیکس – بخش اول
2021-03-20
معرفی خواب کست - khabcast
2021-03-31
روانشناسی تصویر شخصی – سایکوسایبرنتیکس – بخش دوم
2021-04-21
مدیتیشن: چند دقیقه، فقط برای خودم
2021-05-13
دلایل بروز و تشدید افسردگی و افزایش آمار خودکشی در فصل بهار، و راهکارهای پیشگیرانه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-06
پادکست آرامش - قسمت اول (سوگ)
2020-05-13
پادکست آرامش - قسمت دوم (به هم پیوستگی جهان و حمایت از دیگران)
2020-05-20
پادکست آرامش - قسمت سوم (استرس یا اضطراب)
2020-05-27
پادکست چهارم: مدیتیشن چیست؟ | گفتگو: ترس از مرگ | ضمیمه: مدیتیشن شماره یک
2020-06-02
قسمت پنج: روابط والدین و فرزندان | گفتگو با متخصص: استقلال و جدایی فرزندان
2020-06-10
قسمت شش: پدربزرگها و مادربزرگها - بازنشستگی | گفتگو با متخصص: بازنشستگی - افسردگی در سالمندان
2020-06-17
قسمت هفت - روزی که زندگیم عوض شد
2020-06-24
پادکست آرامش - اپیزود هشت - زندگی به سبک یک کوهنورد
2020-07-08
اپیزود 9 - افسردگی
2020-07-10
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: بروز و عود افسردگی در دوران کرونا
2020-07-15
مدیتیشن تصحیح و بخشش به سبک بومیان هاوایی
2020-07-18
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: احساس بلاتکلیفی و عدم قطعیت در دوران کرونا
2020-07-22
اپیزود 10 -کرونا
2020-07-29
داستان کوتاه 1 - درخت آرزوها
2020-08-01
ویژه برنامه آرامش در دوران کرونا: استرس، اضطراب و اختلالات اضطرابی ناشی از شرایط خاص دوران کرونا
2020-08-05
اپیزود 11 - بیماری های جدی جسمی و ارتباطشان با ذهن - بخش اول
2020-08-12
مدیتیشن پنجم پادکست آرامش
2020-08-19
داستان کوتاه - دزد کلوچه
2020-09-02
اپیزود 12 - بیماری های جدی جسمی و ارتباطشان با ذهن - بخش دوم
2020-09-10
اپیزود 13 - روز جهانی پیشگیری از خودکشی
2020-09-23
مدیتیشن (خود هیپنوتیزم) کاهش خشم و اضطراب
2020-10-07
اپیزود 14 - بهبود روحیه با تمرین شکرگزاری
2020-11-18
اپیزود 15 - بخشش: بخشیدن خود و دیگران
2020-12-09
مدیتیشن خواب - تعطیلات در دهکده برفی
2021-01-06
روان درمانی پس از تجاوز جنسی
2021-01-20
دو دقیقه حال خوب: به خودت قول بده
2021-02-17
داستان کوتاه واقعی: ماجرای جالب فیلم راکی و زندگی سیلوستر استالون
2021-03-04
اپیزود 17 - خوشبختی کجاست؟
2021-03-17
روانشناسی تصویر شخصی – سایکوسایبرنتیکس – بخش اول
2021-03-20
معرفی خواب کست - khabcast
2021-03-31
روانشناسی تصویر شخصی – سایکوسایبرنتیکس – بخش دوم
2021-04-21
مدیتیشن: چند دقیقه، فقط برای خودم
2021-05-13
دلایل بروز و تشدید افسردگی و افزایش آمار خودکشی در فصل بهار، و راهکارهای پیشگیرانه

Latest Episode