پادکست آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی
Category Education
Published January 19, 2021
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-04-27
#1 - پادکست آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی - از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت؟
2020-05-06
#2 - چرا زبان یاد نمیگیرم؟ - اصولی که اکثر زبان آموزان برای یادگیری زبان رعایت نمیکنن
2020-05-11
#3 - نحوه معرفی کردن خود به زبان انگلیسی در ۳ مرحله ساده
2020-05-14
#4 - چرا باید انگلیسی رو کامل یاد گرفت و نیمه کاره رها نکرد؟
2020-05-17
#5 - چطور به انگلیسی تشکر کنیم.
2020-05-19
#6 - بهترین پاسخ ها وقتی که کسی تشکر میکنه در انگلیسی
2020-05-21
#7 - چقدر طول میکشه زبان انگلیسی رو یاد گرفت و چند راهکار برای تسریع یادگیری زبان انگلیسی
2020-05-23
#8 - معنی کراش در انگلیسی
2020-05-28
#9 - تاثیر زبان انگلیسی بر روی زندگی شخصی و حرفه ای استاد عطایی
2020-05-31
#10 - لقب ها و کلمات خطاب به انگلیسی
2020-06-04
#11 - رابطه سن با یادگیری زبان انگلیسی
2020-06-08
#12 - باورهای غلط یادگیری زبان انگلیسی در سن کودکی یا نوجوانی
2020-06-11
#13 - یادگیری زبان انگلیسی با کتاب ممنوع
2020-06-15
#14 - آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی چرا برگزار میشه و چطور باید باهاش کنار بیاییم
2020-06-20
#15 - یادگیری زبان با موبایل ممنوع و ایجاد فضای یادگیری مناسب برای پیشرفت بهتر
2020-06-23
#16 - پادکست آموزش لغت استاد عطایی - نحوه استفاده از too در انگلیسی
2020-06-25
#17 - لغت رو چطوری یاد بگیریم که از یادمون نره؟
2020-07-02
#18 - پادکست آموزش لغت استاد عطایی - نحوه استفاده از so در انگلیسی
2020-07-05
#19 - چگونه با دیدن فیلم زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟
2020-07-14
#20 - سلام و احوالپرسی به انگلیسی
2020-07-19
#21 - آداب و اصطلاحات صحیح خداحافظی به انگلیسی
2020-07-23
#22 - تقویت listening انگلیسی به شکل اصولی و ریشه ای
2020-07-27
#23 - نسبت های خانوادگی به انگلیسی
2020-08-04
#24 - کلاس تضمینی زبان انگلیسی - وجود ندارد
2020-08-14
#25 - چند راه برای کم کردن من و من در انگلیسی
2020-08-23
#26 - چرا استاد به من توی کلاس توجه نمیکنه؟
2020-09-03
#27 - کاربردها و معانی از and که در انگلیسی بلد نیستید.
2020-09-06
#28 - نحوه خودآموزی صحیح انگلیسی و تفاوت بین خودآموزی خودسرانه و خودآموزی راهنمایی شده
2020-09-14
#29 - تفاوت بین کلاس زبان حضوری و کلاس غیرحضوری زبان انگلیسی استاد عطایی
2020-09-20
#30 - تجربیات موفق یکی از دانشجویان کلاسهای غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی
2020-09-29
#31 - چطور انگیزه یادگیری زبان رو در خودم افزایش بدم؟
2020-10-04
#32 - یادگیری رایگان زبان انگلیسی
2020-10-15
#33 - مختصری درباره مدرک در یادگیری زبان انگلیسی
2020-10-29
#34 - راهنمای انتخاب بهترین کلاس زبان انگلیسی حضوری
2020-11-15
#35 - نحوه استفاده صحیح از as if و as though
2020-12-17
#36 - راهنمای کامل انتخاب بهترین کلاس خصوصی زبان انگلیسی برای شما
2021-01-19
#37 - معرفی محصولات آموزش زبان استاد عطایی: یادگیری زبان با انیمیشن
2021-04-06
#38 - تفاوت بین لهجه و تلفظ و راهکارهایی برای تقویت تلفظ زبان انگلیسی
2021-07-09
#39.- مصاحبه با یکی از زبان آموزان موفق کلاس های غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی
2021-07-21
#40 - یادگیری اصطلاحات انگلیسی با رنگ ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-27
#1 - پادکست آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی - از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت؟
2020-05-06
#2 - چرا زبان یاد نمیگیرم؟ - اصولی که اکثر زبان آموزان برای یادگیری زبان رعایت نمیکنن
2020-05-11
#3 - نحوه معرفی کردن خود به زبان انگلیسی در ۳ مرحله ساده
2020-05-14
#4 - چرا باید انگلیسی رو کامل یاد گرفت و نیمه کاره رها نکرد؟
2020-05-17
#5 - چطور به انگلیسی تشکر کنیم.
2020-05-19
#6 - بهترین پاسخ ها وقتی که کسی تشکر میکنه در انگلیسی
2020-05-21
#7 - چقدر طول میکشه زبان انگلیسی رو یاد گرفت و چند راهکار برای تسریع یادگیری زبان انگلیسی
2020-05-23
#8 - معنی کراش در انگلیسی
2020-05-28
#9 - تاثیر زبان انگلیسی بر روی زندگی شخصی و حرفه ای استاد عطایی
2020-05-31
#10 - لقب ها و کلمات خطاب به انگلیسی
2020-06-04
#11 - رابطه سن با یادگیری زبان انگلیسی
2020-06-08
#12 - باورهای غلط یادگیری زبان انگلیسی در سن کودکی یا نوجوانی
2020-06-11
#13 - یادگیری زبان انگلیسی با کتاب ممنوع
2020-06-15
#14 - آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی چرا برگزار میشه و چطور باید باهاش کنار بیاییم
2020-06-20
#15 - یادگیری زبان با موبایل ممنوع و ایجاد فضای یادگیری مناسب برای پیشرفت بهتر
2020-06-23
#16 - پادکست آموزش لغت استاد عطایی - نحوه استفاده از too در انگلیسی
2020-06-25
#17 - لغت رو چطوری یاد بگیریم که از یادمون نره؟
2020-07-02
#18 - پادکست آموزش لغت استاد عطایی - نحوه استفاده از so در انگلیسی
2020-07-05
#19 - چگونه با دیدن فیلم زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟
2020-07-14
#20 - سلام و احوالپرسی به انگلیسی
2020-07-19
#21 - آداب و اصطلاحات صحیح خداحافظی به انگلیسی
2020-07-23
#22 - تقویت listening انگلیسی به شکل اصولی و ریشه ای
2020-07-27
#23 - نسبت های خانوادگی به انگلیسی
2020-08-04
#24 - کلاس تضمینی زبان انگلیسی - وجود ندارد
2020-08-14
#25 - چند راه برای کم کردن من و من در انگلیسی
2020-08-23
#26 - چرا استاد به من توی کلاس توجه نمیکنه؟
2020-09-03
#27 - کاربردها و معانی از and که در انگلیسی بلد نیستید.
2020-09-06
#28 - نحوه خودآموزی صحیح انگلیسی و تفاوت بین خودآموزی خودسرانه و خودآموزی راهنمایی شده
2020-09-14
#29 - تفاوت بین کلاس زبان حضوری و کلاس غیرحضوری زبان انگلیسی استاد عطایی
2020-09-20
#30 - تجربیات موفق یکی از دانشجویان کلاسهای غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی
2020-09-29
#31 - چطور انگیزه یادگیری زبان رو در خودم افزایش بدم؟
2020-10-04
#32 - یادگیری رایگان زبان انگلیسی
2020-10-15
#33 - مختصری درباره مدرک در یادگیری زبان انگلیسی
2020-10-29
#34 - راهنمای انتخاب بهترین کلاس زبان انگلیسی حضوری
2020-11-15
#35 - نحوه استفاده صحیح از as if و as though
2020-12-17
#36 - راهنمای کامل انتخاب بهترین کلاس خصوصی زبان انگلیسی برای شما
2021-01-19
#37 - معرفی محصولات آموزش زبان استاد عطایی: یادگیری زبان با انیمیشن
2021-04-06
#38 - تفاوت بین لهجه و تلفظ و راهکارهایی برای تقویت تلفظ زبان انگلیسی
2021-07-09
#39.- مصاحبه با یکی از زبان آموزان موفق کلاس های غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی
2021-07-21
#40 - یادگیری اصطلاحات انگلیسی با رنگ ها

Latest Episode