پادکست آینده نزدیک |NearFuture
Category Science
Published April 15, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود پادکست آینده نزدیک درباره یک تکنولوژی یا اختراع صحبت می‌کنیم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی ما انسان‌ها رو تحت تاثیر خودش بذاره

Available Episodes

2021-03-16
صفر | آغاز
2021-03-18
یک | گردشگری فضایی
2021-04-01
دو | نانوربات‌ها
2021-04-15
سه | پوشاک
2021-04-30
چهار | خانه هوشمند
2021-05-20
پنج | لنز هوشمند
2021-06-10
شش | تلفن همراه
2021-07-09
هفت | تراشه‌های مغزی
2021-08-05
هشت | انرژی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-16
صفر | آغاز
2021-03-18
یک | گردشگری فضایی
2021-04-01
دو | نانوربات‌ها
2021-04-15
سه | پوشاک
2021-04-30
چهار | خانه هوشمند
2021-05-20
پنج | لنز هوشمند
2021-06-10
شش | تلفن همراه
2021-07-09
هفت | تراشه‌های مغزی
2021-08-05
هشت | انرژی

Latest Episode