پادکست ازل
Category Education
Published June 7, 2019
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این قسمت در مورد تفریح است که از جنبه روانشناسی به آن می‌پردازیم، سپس واژهای انگلیسی در مورد این موضوع را در کافه زبان یاد می‌گیریم و در انتها چند نکته در مورد اینستاگرام خواهیم شنید.

Available Episodes

2020-11-25
پادکست ازل:خشونت خانگی
2020-06-29
آدم‌های خوشبخت اینستاگرام
2020-05-04
سبک زندگی: خانم قری؟!
2020-03-30
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت یازدهم: تفکر خلاقانه
2020-03-29
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت دهم: تفکر انتقادی
2020-03-28
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت نهم: کنترل استرس
2020-03-27
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت هشتم: مقابله با هیجانات منفی
2020-03-26
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت هفتم: تصمیم‌گیری
2020-03-25
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت ششم: حل مساله
2020-03-24
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت پنجم: مهارت‌های بین‌فردی
2020-03-23
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت چهارم: مهارت‌های ارتباطی
2020-03-22
ازل پلاس، مهارتهای زندگی، قسمت سوم: همدلی
2020-03-21
ازل پلاس-مهار‌های زندگی-قسمت دوم: خودآگاهی
2020-03-20
ازل+_مهارت‌های زندگی_قسمت اول: معرفی
2020-03-18
ازل، قسمت 12
2020-01-22
ازل، قسمت 11: فعالیت داوطلبانه
2019-10-16
قسمت 10 پادکست ازل: گفت‌وگو در مورد مسائل جنسی؛ دردسر والدین!
2019-09-14
پادکست ازل قسمت 9: اختلالات جنسی
2019-08-20
پادکست ازل قسمت 8: فانتزی‌های سکسی؛ از تخیل تا واقعیت
2019-08-03
پادکست ازل | قسمت 7 : ارگاسم
2019-07-21
پادکست ازل قسمت 6 : آیا شما هم آغاز کننده رابطه جنسی هستید؟
2019-07-13
پادکست ازل قسمت 5: میل جنسی از تولد تا نوجوانی
2019-07-10
ازل+
2019-06-29
پادکست ازل، قسمت 4 : سرطان
2019-06-22
پادکست ازل قسمت 3 : خلاقیت
2019-06-15
پادکست ازل قسمت 2 : آموزش
2019-06-07
پادکست ازل/ قسمت اول: تفریح

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-25
پادکست ازل:خشونت خانگی
2020-06-29
آدم‌های خوشبخت اینستاگرام
2020-05-04
سبک زندگی: خانم قری؟!
2020-03-30
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت یازدهم: تفکر خلاقانه
2020-03-29
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت دهم: تفکر انتقادی
2020-03-28
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت نهم: کنترل استرس
2020-03-27
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت هشتم: مقابله با هیجانات منفی
2020-03-26
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت هفتم: تصمیم‌گیری
2020-03-25
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت ششم: حل مساله
2020-03-24
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت پنجم: مهارت‌های بین‌فردی
2020-03-23
ازل پلاس، مهارت‌های زندگی، قسمت چهارم: مهارت‌های ارتباطی
2020-03-22
ازل پلاس، مهارتهای زندگی، قسمت سوم: همدلی
2020-03-21
ازل پلاس-مهار‌های زندگی-قسمت دوم: خودآگاهی
2020-03-20
ازل+_مهارت‌های زندگی_قسمت اول: معرفی
2020-03-18
ازل، قسمت 12
2020-01-22
ازل، قسمت 11: فعالیت داوطلبانه
2019-10-16
قسمت 10 پادکست ازل: گفت‌وگو در مورد مسائل جنسی؛ دردسر والدین!
2019-09-14
پادکست ازل قسمت 9: اختلالات جنسی
2019-08-20
پادکست ازل قسمت 8: فانتزی‌های سکسی؛ از تخیل تا واقعیت
2019-08-03
پادکست ازل | قسمت 7 : ارگاسم
2019-07-21
پادکست ازل قسمت 6 : آیا شما هم آغاز کننده رابطه جنسی هستید؟
2019-07-13
پادکست ازل قسمت 5: میل جنسی از تولد تا نوجوانی
2019-07-10
ازل+
2019-06-29
پادکست ازل، قسمت 4 : سرطان
2019-06-22
پادکست ازل قسمت 3 : خلاقیت
2019-06-15
پادکست ازل قسمت 2 : آموزش
2019-06-07
پادکست ازل/ قسمت اول: تفریح

Latest Episode