پادکست استارتاپت
Category Business
Published October 15, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما کمک می‌کنیم کسب‌وکارت رو راه بنداری.

Available Episodes

2019-08-27
اپیزود اول: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش اول: الگوریتم‌های اینستاگرام)
2019-09-17
اپیزود دوم: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش دوم: استراتژی اینستاگرام)
2019-09-30
اپیزود سوم: چگونه برنده اینستگرام باشیم؟ (بخش سوم: محتوای اینستاگرام)
2019-10-15
اپیزود چهارم: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش چهارم: اینسایت اینستاگرام)
2019-10-23
گپ اول: از شهردار اهواز تا مدیرعامل بساپلیمر (گفتگو با پردیس رستم‌زاده)
2019-11-05
اپیزود پنجم: در لینکدین بدرخشید (بخش اول: راه‌اندازی صفحه شرکت در لینکدین)
2019-11-12
گپ دوم: از کشف داروی سرطان تا روابط عمومی تپسی (گفتگو با فهیمه مزینانی) - بخش اول
2020-01-04
گپ دوم: از کشف داروی سرطان تا روابط عمومی تپسی (گفتگو با فهیمه مزینانی) - بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-27
اپیزود اول: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش اول: الگوریتم‌های اینستاگرام)
2019-09-17
اپیزود دوم: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش دوم: استراتژی اینستاگرام)
2019-09-30
اپیزود سوم: چگونه برنده اینستگرام باشیم؟ (بخش سوم: محتوای اینستاگرام)
2019-10-15
اپیزود چهارم: چگونه برنده اینستاگرام باشیم؟ (بخش چهارم: اینسایت اینستاگرام)
2019-10-23
گپ اول: از شهردار اهواز تا مدیرعامل بساپلیمر (گفتگو با پردیس رستم‌زاده)
2019-11-05
اپیزود پنجم: در لینکدین بدرخشید (بخش اول: راه‌اندازی صفحه شرکت در لینکدین)
2019-11-12
گپ دوم: از کشف داروی سرطان تا روابط عمومی تپسی (گفتگو با فهیمه مزینانی) - بخش اول
2020-01-04
گپ دوم: از کشف داروی سرطان تا روابط عمومی تپسی (گفتگو با فهیمه مزینانی) - بخش دوم

Latest Episode