پادکست الف صاد
Published March 30, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شهرهایی را تصور کنید که در آن معماری به چشم برنامه‌ریزی برای شعادت انسان طراحی شده نه سرگرمی و‌ سوداگری! آیا احساس بهتری نخوهاید داشت؟ ما در پادکست الف صاد این آرمان رو دنبال میکنیم و همچنین در وبسایت محتواهایی دیگر قرار میدیم تا هروز به این آرمان نزدیک ‌تر بشیم، با ما همراه شو دوست من

Available Episodes

2020-03-30
#تجربه‌ی_شهری_من
2020-03-30
پادکست الف صاد (Trailer)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-30
#تجربه‌ی_شهری_من
2020-03-30
پادکست الف صاد (Trailer)

Latest Episode