پادکست انسو | Enso Podcast
Category Education
Published May 5, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست انسو حول پرسش‌هایی است که می‌تواند به عمیق‌تر فکر کردن ما درباره خود و دنیای اطراف ما مطرح شود. ما در پادکست انسو باور داریم که صحبت کردن از این موضوعات و دغدغه‌ها می‌تواند به ساخت جامعه‌ای بهتر کمک کند.

Available Episodes

2021-01-01
صفر امکان
2021-01-13
گفتگو شیوه سلوک فرد در دنیا
2021-01-20
جزینگ
2021-02-03
در ستایش قصه
2021-02-17
مرکزیت
2021-03-03
حرفه‌ای‌ها
2021-03-18
در ستایش پیاده‌روی
2021-04-21
رهبری کردن
2021-05-05
مدیر به عنوان گلوگاه
2021-05-19
کار کی تموم می‌شه؟
2021-06-12
پیشنهادهای خوبی که پذیرفته نمی‌شوند
2021-06-23
انگیزه و فقدان آن
2021-07-28
فصل ۲ قسمت ۱ - بدون عنوان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-01
صفر امکان
2021-01-13
گفتگو شیوه سلوک فرد در دنیا
2021-01-20
جزینگ
2021-02-03
در ستایش قصه
2021-02-17
مرکزیت
2021-03-03
حرفه‌ای‌ها
2021-03-18
در ستایش پیاده‌روی
2021-04-21
رهبری کردن
2021-05-05
مدیر به عنوان گلوگاه
2021-05-19
کار کی تموم می‌شه؟
2021-06-12
پیشنهادهای خوبی که پذیرفته نمی‌شوند
2021-06-23
انگیزه و فقدان آن
2021-07-28
فصل ۲ قسمت ۱ - بدون عنوان

Latest Episode