پادکست ایران ۱۴۰۰
Published December 30, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ایرانِ مدرن. ایرانِ صد سال گذشته. ایرانِ صد سال آینده. در پادکست ایران ۱۴۰۰ به بررسی تحول ایده‌ها و نهاد‌های ایران طی صد سال گذشته می‌پردازیم و بستری را برای گفت‌وگو درباره قرن جدید فراهم می‌کنیم.

Available Episodes

2020-12-30
مرغ سحر: راوی صد سال گذشته

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-30
مرغ سحر: راوی صد سال گذشته

Latest Episode