پادکست ایلکا
Category Arts
Published May 14, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ایلکا

Available Episodes

2020-05-14
مجسمه - علی ایلکا
2020-05-03
قبل از شش و بیست دقیقه...! - علی ایلکا
2020-04-23
عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !" - علی ایلکا
2020-04-17
آسمان هم که بارانی‌ست ...! - سید علی صالحی
2020-04-15
چه خبر از دل تو .... - علی ایلکا
2020-04-12
یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم - افشین یداللهی
2020-04-09
آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش - هوشنگ ابتهاج
2020-04-06
دست آرزوها / جلال جاجی زاده
2020-03-04
جزء از کل - استیو تولتز / A Fraction of the Whole

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-14
مجسمه - علی ایلکا
2020-05-03
قبل از شش و بیست دقیقه...! - علی ایلکا
2020-04-23
عشق امروز روی صندلی آخر کلاست مرد !" - علی ایلکا
2020-04-17
آسمان هم که بارانی‌ست ...! - سید علی صالحی
2020-04-15
چه خبر از دل تو .... - علی ایلکا
2020-04-12
یک روز می آیی که من، دیگر دچارت نیستم - افشین یداللهی
2020-04-09
آنکه از جان دوست‌تر می‌دارمش - هوشنگ ابتهاج
2020-04-06
دست آرزوها / جلال جاجی زاده
2020-03-04
جزء از کل - استیو تولتز / A Fraction of the Whole

Latest Episode