پادکست ایلیاد
Category Arts
Published September 28, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ایلیاد مهم‌ترین حماسه‌ی یونان باستان است که هومر در آن جنگ بزرگ یونانیان با تروا را روایت کرده است. من فاطمه چاوشی به همراه هدی زاهدی، در هر قسمت بخشی از سرودهای ایلیاد را می‌خوانیم و درباره‌ی آن گفت‌وگو می‌کنیم.

Available Episodes

2020-08-22
یک-سرود نخستین-بلای آسمانی
2020-08-22
دو-سرود نخستین-آزردگی آخیلوس
2020-08-22
یک-سرود نخستین-بلای آسمانی
2020-08-23
دو-سرود نخستین-آزردگی آخیلوس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-22
یک-سرود نخستین-بلای آسمانی
2020-08-22
دو-سرود نخستین-آزردگی آخیلوس
2020-08-22
یک-سرود نخستین-بلای آسمانی
2020-08-23
دو-سرود نخستین-آزردگی آخیلوس

Latest Episode