پادکست ایندابا
Category History
Published November 2, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست ایندابا براتون داستان هایی از تاریخ رو تعریف می کنم. امیدوارم بتونیم در این پادکست با هم به سفر فرهنگ های دیگه، فضاهای کمتر تجربه شده، زمان های دور و نزدیک و کشورهای دیگه ای که برامون ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستن بریم و تجربه های جدیدی به دست بیاریم.

Available Episodes

2020-06-05
Indaba PodCast - Episode 001 - Battle of Cajamarca - Part 01
2020-06-11
Indaba PodCast - Episode 002 - Battle of Cajamarca - Part 02
2020-06-21
Indaba PodCast - Episode 003 - Battle of Cajamarca - Part 03
2020-07-06
Indoba PodCast - Episode 004 - Battle of Cajamarca - Part 04 - Final
2020-11-02
Indoba PodCast - Episode 005 - Magna Charta - Part 01

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-05
Indaba PodCast - Episode 001 - Battle of Cajamarca - Part 01
2020-06-11
Indaba PodCast - Episode 002 - Battle of Cajamarca - Part 02
2020-06-21
Indaba PodCast - Episode 003 - Battle of Cajamarca - Part 03
2020-07-06
Indoba PodCast - Episode 004 - Battle of Cajamarca - Part 04 - Final
2020-11-02
Indoba PodCast - Episode 005 - Magna Charta - Part 01

Latest Episode