پادکست ایندیپندنت فارسی
Category News
Published June 3, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پرونده، پادکست هفتگی ایندیپندنت فارسی است که فراتر از اخبار روزانه نگاهی متفاوت به موضوعات مهم مربوط به ایران دارد

Available Episodes

2021-03-15
رابطه ایران و آمریکا
2021-05-17
رابطه ایران و اسرائیل
2021-06-03
کلک خیال
2021-06-13
شعبده مناظره انتخاباتی در جمهوری اسلامی
2021-06-23
رابطه ایران و اروپا
2021-07-07
بحث جانشینی در سلطنت پهلوی
2021-07-13
رابطه ایران و اعراب
2021-07-20
گفتگو با بابک امینی؛ آهنگساز به همراه بررسی آثار
2021-07-28
بحران آب در خوزستان
2021-08-04
هنر قاجار
2021-08-09
ایران و مسئله نقض حقوق بشر
2021-08-13
پادکست؛ حقوق بشر در افغانستان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-15
رابطه ایران و آمریکا
2021-05-17
رابطه ایران و اسرائیل
2021-06-03
کلک خیال
2021-06-13
شعبده مناظره انتخاباتی در جمهوری اسلامی
2021-06-23
رابطه ایران و اروپا
2021-07-07
بحث جانشینی در سلطنت پهلوی
2021-07-13
رابطه ایران و اعراب
2021-07-20
گفتگو با بابک امینی؛ آهنگساز به همراه بررسی آثار
2021-07-28
بحران آب در خوزستان
2021-08-04
هنر قاجار
2021-08-09
ایران و مسئله نقض حقوق بشر
2021-08-13
پادکست؛ حقوق بشر در افغانستان

Latest Episode