پادکست این هفته با حامد
Category News
Published November 17, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همون رسانه‌ی جای‌گزین که همیشه منتظرش بودید! هر هفته درمورد موضوعاتی حرف می‌زنیم که رسانه‌های رسمی دوست ندارن به‌شون بپردازن.

Available Episodes

2020-06-05
تغییر اقلیم: دلیل ناگفته‌ی آتش‌سوزی در جنگل‌ها
2020-06-22
نژادپرستی، تئوری مشروعیت و نقش رسانه‌ها
2020-07-07
همه چیز درمورد کرونا [تا الان]
2020-07-17
#اعدام_نکنید: این صدای شماست
2020-08-10
انحصار
2020-09-05
نحوه‌ی درست واکنش در برابر روایت‌های قربانیان از تجاوز و آزار جنسی (مهمان: فروغ رسولی)
2020-11-17
داستان نسل ما
2021-02-27
پنجره‌های شکسته و آینده‌ی ایران

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-05
تغییر اقلیم: دلیل ناگفته‌ی آتش‌سوزی در جنگل‌ها
2020-06-22
نژادپرستی، تئوری مشروعیت و نقش رسانه‌ها
2020-07-07
همه چیز درمورد کرونا [تا الان]
2020-07-17
#اعدام_نکنید: این صدای شماست
2020-08-10
انحصار
2020-09-05
نحوه‌ی درست واکنش در برابر روایت‌های قربانیان از تجاوز و آزار جنسی (مهمان: فروغ رسولی)
2020-11-17
داستان نسل ما
2021-02-27
پنجره‌های شکسته و آینده‌ی ایران

Latest Episode