پادکست باب اسفنجی
Category Arts
Published December 26, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در باب اسفنجی، سیر تا پیاز هر کتابی را که برای موفقیت لازم داری بررسی می‌شود. به امید روزی که همه‌ی ما باب اسفنجی درونمون رو پیدار کرده باشیم.

Available Episodes

2020-12-26
1.5. | راز دختران موفق | کارا آلویل لیبا
2020-12-03
1.4. | اثر مرکب | دارن هاردی
2020-11-07
1.3. | خودت را به فنا نده! | گری جان بیشاپ
2020-10-23
1.2. | پدر پولدار، پدر بی پول | رابرت کیوساکی
2020-10-10
1.1. | معجزه‌ی انضباط فردی | برایان تریسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-26
1.5. | راز دختران موفق | کارا آلویل لیبا
2020-12-03
1.4. | اثر مرکب | دارن هاردی
2020-11-07
1.3. | خودت را به فنا نده! | گری جان بیشاپ
2020-10-23
1.2. | پدر پولدار، پدر بی پول | رابرت کیوساکی
2020-10-10
1.1. | معجزه‌ی انضباط فردی | برایان تریسی

Latest Episode