پادکست بادکوبه
Category Business
Published January 7, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در سری جدید پادکست بادکوبه به سراغ معروف‌ترین و موثرترین کمپین‌های تاریخ صنعت تبلیغات می‌رویم و از دل این کمپین‌ها برای شما، داستان و روایت آدم‌ها، برندها و کسب‌وکارهای مختلف را تعریف می‌کنیم. ما می‌خواهیم قصه‌ی تبلیغات را بگوییم.

Available Episodes

2020-12-20
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود ۱ - کوچک فکر کن
2021-01-08
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود ۲ - متفاوت فکر کن
2021-01-29
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود 3 - شیر داری؟
2021-02-19
فقط انجامش بده
2021-03-08
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود 5 - شکاف رویاها
2021-03-19
نوروز 1400 - داستان اول - لابیرنت - مهشید امیرشاهی
2021-03-20
نوروز 1400 - داستان دوم - خواهران دوقلوی برونته - نسیبه فضل‌الهی
2021-03-21
نوروز 1400 - داستان سوم - سگی زیر باران -نسیم خاکسار
2021-03-22
نوروز 1400 - داستان چهارم - لحظلات یازده‌گانه‌ی سلیمان - پیمان اسماعیلی
2021-03-23
نوروز 1400 - داستان پنجم - شما صد و یازده هستید - مهدی ربی
2021-03-24
نوروز 1400 - داستان ششم - اتاق پرغبار - اصغر عبدالهی
2021-03-25
نوروز 1400 - داستان هفتم - چهار ثانیه به پایان - مریم منوچهری
2021-03-26
نوروز 1400 - داستان هشتم - اتاق پرغبارعزاداران بیل - فصل اول - غلامحسین ساعدی
2021-03-27
نوروز 1400 - داستان نهم - خنجر - کوروش اسدی
2021-03-28
نوروز 1400 - داستان دهم - تیله آبی - محمدرضا صفدری
2021-03-29
نوروز 1400 - داستان یازهم - سایه شیراز - علی‌اکبر حیدری
2021-03-30
نوروز 1400 - داستان دوازدهم - افتاده بودیم در گردنه‌ی حیران -حسین لعل بذری
2021-03-31
نوروز 1400 - داستان سیزدهم - بلوک‌های بتنی - فریبا وفی
2021-04-01
نوروز 1400 - داستان چهاردهم - خانه‌ی سنگباران - شهلا پروین‌روح

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-20
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود ۱ - کوچک فکر کن
2021-01-08
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود ۲ - متفاوت فکر کن
2021-01-29
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود 3 - شیر داری؟
2021-02-19
فقط انجامش بده
2021-03-08
پادکست بادکوبه - سری جدید - اپیزود 5 - شکاف رویاها
2021-03-19
نوروز 1400 - داستان اول - لابیرنت - مهشید امیرشاهی
2021-03-20
نوروز 1400 - داستان دوم - خواهران دوقلوی برونته - نسیبه فضل‌الهی
2021-03-21
نوروز 1400 - داستان سوم - سگی زیر باران -نسیم خاکسار
2021-03-22
نوروز 1400 - داستان چهارم - لحظلات یازده‌گانه‌ی سلیمان - پیمان اسماعیلی
2021-03-23
نوروز 1400 - داستان پنجم - شما صد و یازده هستید - مهدی ربی
2021-03-24
نوروز 1400 - داستان ششم - اتاق پرغبار - اصغر عبدالهی
2021-03-25
نوروز 1400 - داستان هفتم - چهار ثانیه به پایان - مریم منوچهری
2021-03-26
نوروز 1400 - داستان هشتم - اتاق پرغبارعزاداران بیل - فصل اول - غلامحسین ساعدی
2021-03-27
نوروز 1400 - داستان نهم - خنجر - کوروش اسدی
2021-03-28
نوروز 1400 - داستان دهم - تیله آبی - محمدرضا صفدری
2021-03-29
نوروز 1400 - داستان یازهم - سایه شیراز - علی‌اکبر حیدری
2021-03-30
نوروز 1400 - داستان دوازدهم - افتاده بودیم در گردنه‌ی حیران -حسین لعل بذری
2021-03-31
نوروز 1400 - داستان سیزدهم - بلوک‌های بتنی - فریبا وفی
2021-04-01
نوروز 1400 - داستان چهاردهم - خانه‌ی سنگباران - شهلا پروین‌روح

Latest Episode