پادکست بارو
Category Self Help
Published December 23, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست بارو، نسخه صوتی مطالبیِ که در زندگی به من کمک کردند و فکر می‌کنم به کارِ شما هم بیان

Available Episodes

2020-12-23
اجتماع مجردها
2020-07-20
پایان اول
2020-05-04
بازگشت مضحک
2020-02-03
میکروبِ معاشرت
2020-01-05
ملاقات با خودِ آینده
2019-12-23
مدیریت وحشت و اثر به جهنم
2019-11-27
وعده‌ پاداش
2019-10-11
مجوز اخلاقی
2019-08-30
ماهیچه‌ي اراده
2019-07-30
مکس و برنامه‌ریزی
2019-05-21
مراقبه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-23
اجتماع مجردها
2020-07-20
پایان اول
2020-05-04
بازگشت مضحک
2020-02-03
میکروبِ معاشرت
2020-01-05
ملاقات با خودِ آینده
2019-12-23
مدیریت وحشت و اثر به جهنم
2019-11-27
وعده‌ پاداش
2019-10-11
مجوز اخلاقی
2019-08-30
ماهیچه‌ي اراده
2019-07-30
مکس و برنامه‌ریزی
2019-05-21
مراقبه

Latest Episode