پادکست برابری
Published December 24, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست برابری، مجموعه‌ای ۹ قسمتی با عنوان «شورای نگهبان یکی از موانع دموکراسی در ایران» است که از امروز، هر هفته در وب‌سایت عرصه سوم، «کست‌باکس»، «آی‌تونز» و دیگر اپلیکشن‌های ویژه پادکست منتشر خواهد شد.

Available Episodes

2020-10-24
تیزر پادکست برابری
2020-10-29
شورای نگهبان ضامن تبعیض علیه اقلیت‌ها
2020-11-05
کنوانسیون‌های حقوق بشری در شورای نگهبان
2020-11-12
تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان
2020-11-19
قانون گذاری علیه حقوق زنان
2020-11-26
نظارت استصوابی
2020-12-03
هیات‌های نظارت؛ بازوی اجرایی شورای نگهبان
2020-12-10
مهندسی انتخابات در شورای نگهبان
2020-12-17
نیمکت ذخیره‌ها و بودجه‌های شورای نگهبان
2020-12-24
دوازده مرد خبيث
2021-03-10
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-24
تیزر پادکست برابری
2020-10-29
شورای نگهبان ضامن تبعیض علیه اقلیت‌ها
2020-11-05
کنوانسیون‌های حقوق بشری در شورای نگهبان
2020-11-12
تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان
2020-11-19
قانون گذاری علیه حقوق زنان
2020-11-26
نظارت استصوابی
2020-12-03
هیات‌های نظارت؛ بازوی اجرایی شورای نگهبان
2020-12-10
مهندسی انتخابات در شورای نگهبان
2020-12-17
نیمکت ذخیره‌ها و بودجه‌های شورای نگهبان
2020-12-24
دوازده مرد خبيث
2021-03-10
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان

Latest Episode