پادکست بمیروبخون
Category Technology
Published October 15, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی برای گذاشتن چوب لای چرخ حماقت! در این پادکست سعی بر اینه که در مورد کتاب ها، مقالات و اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک میکنند گفتگو کنیم و کنار هم یادبگیریم.

Available Episodes

2019-06-17
Global Warming - گرم شدن جو زمین
2019-07-01
Data Security and Privacy - امنیت و محرمانگی اطلاعات
2019-07-15
Vertical Farming - کشاورزی عمودی
2019-07-29
Thinking Fast and Slow - تفکر سریع و آهسته
2019-08-12
Clean Energy - منابع انرژی پاک
2019-09-03
Animal Grief - غم و اندوه حیوانات

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-17
Global Warming - گرم شدن جو زمین
2019-07-01
Data Security and Privacy - امنیت و محرمانگی اطلاعات
2019-07-15
Vertical Farming - کشاورزی عمودی
2019-07-29
Thinking Fast and Slow - تفکر سریع و آهسته
2019-08-12
Clean Energy - منابع انرژی پاک
2019-09-03
Animal Grief - غم و اندوه حیوانات

Latest Episode