پادکست بچه های باران - baran.theater.podcast
Category Fiction
Published April 26, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بالغ بریک دهه است که گروه تاتر، معلولین جسمی-حرکتی باران علی رغم همه فرازو فرودها باامید وانگیزه به فعالیت روبه جلوی خود ادامه داده ودراین سالهاعلاوه بر سفر به 36 شهر کشور واجرای بیش از ششصد نمایش صحنه ای ازتاترهای مختلف کودک ونوجوان ودرخشش در جشنواره های داخلی وبین المللی برگهای زرین دیگری را به کارنامه فعالیت های هنری وفرهنگی پر افتخار خود افزوده که اجرای 6کنسرت، توسط گروه موسیقی بچه های باران وبرگزاری غرفه های متعددصنایع دستی ازجمله آنهاست، وامروز ما باز هم با ایده ای جدید یعنی تولید پادکست هایی با محوریت موضوع معلولیت درکنارشما هستیم

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode