پادکست تاریخی فارسی شیرکاکائو
Category History
Published October 15, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو مدتی که شما از "نوشیدن" شیرکاکائو لذت می برین من هم براتون ماجرایی را تعریف میکنم که از "شنیدن" اون لذت ببرین

Available Episodes

2018-12-18
قسمت اول - سیاه‌پوستان ثروتمند
2018-12-26
قسمت دوم - تاریخ.نویس بخت‌برگشته
2019-01-05
قسمت سوم - کاتولیک‌تر از پاپ
2019-01-19
قسمت چهارم - تایلندی باهوش
2019-02-02
قسمت پنجم - تاثیرگذارترین اختراع بشر
2019-07-20
قسمت ششم - غول مرحله آخر
2020-03-24
قسمت هفتم - بچه زرنگ
2020-03-31
قسمت هشتم - جان‌سخت
2020-04-08
قسمت نهم - خسارت محض
2020-04-21
قسمت دهم - دوباره دیوار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-12-18
قسمت اول - سیاه‌پوستان ثروتمند
2018-12-26
قسمت دوم - تاریخ.نویس بخت‌برگشته
2019-01-05
قسمت سوم - کاتولیک‌تر از پاپ
2019-01-19
قسمت چهارم - تایلندی باهوش
2019-02-02
قسمت پنجم - تاثیرگذارترین اختراع بشر
2019-07-20
قسمت ششم - غول مرحله آخر
2020-03-24
قسمت هفتم - بچه زرنگ
2020-03-31
قسمت هشتم - جان‌سخت
2020-04-08
قسمت نهم - خسارت محض
2020-04-21
قسمت دهم - دوباره دیوار

Latest Episode