پادکست تا یک | Ta Yek Podcast
Published August 17, 2020
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اسم من یکتاست موضوعاتی رو پیدا میکنم و تا ساعت یک فرصت دارم براتون توضیحش بدم از نمادشناسی گرفته تا تاریخ معاصر از هنر تا قتل از احساسات روزمره تا حافظه جمعی دسته بندی میکنم جامع توضیح میدم

Available Episodes

2019-11-26
قسمت اول: " این پادکست اصلا برای شما مفید نیست."
2019-12-02
قسمت دوم: " مهاجرت از به تا قطب شمال "
2019-12-11
"قسمت سوم :" نماد شناسی خواب ها
2019-12-28
قسمت چهارم: وقایع نگاری دهه هشتاد ایران
2020-03-19
قسمت پنجم: چهل سوالی که در سال جدید باید از خودت بپرسی
2020-07-20
مینی قسمت اول : هفته آخر تیر 1399 (از دلار تا عدالت خواهی)
2020-08-17
قسمت ششم : سفر به دنیا موازی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-26
قسمت اول: " این پادکست اصلا برای شما مفید نیست."
2019-12-02
قسمت دوم: " مهاجرت از به تا قطب شمال "
2019-12-11
"قسمت سوم :" نماد شناسی خواب ها
2019-12-28
قسمت چهارم: وقایع نگاری دهه هشتاد ایران
2020-03-19
قسمت پنجم: چهل سوالی که در سال جدید باید از خودت بپرسی
2020-07-20
مینی قسمت اول : هفته آخر تیر 1399 (از دلار تا عدالت خواهی)
2020-08-17
قسمت ششم : سفر به دنیا موازی

Latest Episode