پادکست ثمین
Category Arts
Published April 9, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در سری پادکست های «ثمین» تلاش میکنیم تا در کنار هم تعداد بیشتری کتاب بخوانیم. در هر قسمت برداشتی آزاد از یک کتاب را با شما شریک میشویم. کتاب خواندن یک فرهنگ است.✨

Available Episodes

2021-02-03
حق ما انسان ها
2021-02-09
حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!
2021-02-19
چجوری زندگی را آسان بگیریم
2021-04-01
| خودتان را بیابید |
2021-04-09
کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-03
حق ما انسان ها
2021-02-09
حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!
2021-02-19
چجوری زندگی را آسان بگیریم
2021-04-01
| خودتان را بیابید |
2021-04-09
کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم

Latest Episode