پادکست – جادی دات نت | کیبرد آزاد
Published February 16, 2021
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو گیک، رادیویی برای گیک ها. اخبار و بررسی های هفتگی در مورد تقاطع تکنولوژی و جامعه

Available Episodes

2020-04-13
رادیوگیک ۰۹۹ – جوراب شلواری ۰۶ – فتیش
2020-05-27
رادیوگیک ۱۰۰ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-08-10
رادیوگیک ۱۰۱ – اعترافات مارکوس هاچینز ، هکری که اینترنت را نجات داد
2020-09-15
رادیوگیک – ۱۰۲ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-09-21
رادیوگیک – شماره ۱۰۳ – احمق نباشید
2020-09-28
رادیوگیک – شماره ۱۰۴ – ایکس پی تون رو افزایش بدین
2020-10-04
رادیوگیک – شماره ۱۰۵ – شکتوبرفست
2020-10-12
رادیوگیک – شماره ۱۰۶ – مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
2020-10-19
رادیوگیک – شماره ۱۰۷ – گیرم که فلان… فشارو چه می‌کنی؟
2020-10-27
رادیوگیک – شماره ۱۰۸ – دوربین لخت کن تلگرام
2020-11-04
رادیوگیک – شماره ۱۰۹ – سرت رو بکش اونطرف
2020-11-11
رادیوگیک – شماره ۱۱۰ – بزرگترین سرقت بانک تاریخ، لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش
2020-11-24
رادیوگیک – شماره ۱۱۱ – آرمتو بیار جلو
2020-12-09
رادیوگیک – ۱۱۲ – بی‌خبری، خوش خبری
2020-12-22
رادیوگیگ – شماره ۱۱۳ – بادهای خورشیدی
2020-12-30
رادیوگیک – شماره ۱۱۴ – چاپگر واکسن
2021-01-05
رادیوگیک – شماره ۱۱۵ – چطور در فیسبوک و بقیه شرکت های بزرگ استخدام بشیم
2021-01-18
رادیوگیک – ۱۱۶ – گفتن نیاز ما به اینترنت جهانی باید کمتر بشه
2021-02-01
رادیوگیک – ۱۱۷ – گیم‌استاپ و اشغال وال‌استریت
2021-02-16
رادیوگیک – شماره ۱۱۸ – آب مسموم
2021-03-07
رادیوگیک – شماره ۱۱۹ – گیجی وابستگی
2021-03-24
رادیوگیک – شماره ۱۲۰ – مبین‌نت، ابرآروان و تابلوی ۶۹ میلیون دلاری
2021-04-08
رادیوگیک – شماره ۱۲۱ – ما این لا
2021-04-19
رادیوگیک – شماره ۱۲۲ – پونگ ذهنی
2021-05-10
رادیوگیک ۱۲۳ – چه خبر از هسته؟
2021-05-30
رادیوگیک – شماره ۱۲۴ – آشنایی با هکرهای سمت تاریک
2021-06-20
رادیوگیک – شماره ۱۲۵ – مدیریت جدید آسایشگاه
2021-07-14
رادیوگیک – شماره ۱۲۶ – به دوربین لبخند بزنید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-13
رادیوگیک ۰۹۹ – جوراب شلواری ۰۶ – فتیش
2020-05-27
رادیوگیک ۱۰۰ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-08-10
رادیوگیک ۱۰۱ – اعترافات مارکوس هاچینز ، هکری که اینترنت را نجات داد
2020-09-15
رادیوگیک – ۱۰۲ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-09-21
رادیوگیک – شماره ۱۰۳ – احمق نباشید
2020-09-28
رادیوگیک – شماره ۱۰۴ – ایکس پی تون رو افزایش بدین
2020-10-04
رادیوگیک – شماره ۱۰۵ – شکتوبرفست
2020-10-12
رادیوگیک – شماره ۱۰۶ – مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
2020-10-19
رادیوگیک – شماره ۱۰۷ – گیرم که فلان… فشارو چه می‌کنی؟
2020-10-27
رادیوگیک – شماره ۱۰۸ – دوربین لخت کن تلگرام
2020-11-04
رادیوگیک – شماره ۱۰۹ – سرت رو بکش اونطرف
2020-11-11
رادیوگیک – شماره ۱۱۰ – بزرگترین سرقت بانک تاریخ، لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش
2020-11-24
رادیوگیک – شماره ۱۱۱ – آرمتو بیار جلو
2020-12-09
رادیوگیک – ۱۱۲ – بی‌خبری، خوش خبری
2020-12-22
رادیوگیگ – شماره ۱۱۳ – بادهای خورشیدی
2020-12-30
رادیوگیک – شماره ۱۱۴ – چاپگر واکسن
2021-01-05
رادیوگیک – شماره ۱۱۵ – چطور در فیسبوک و بقیه شرکت های بزرگ استخدام بشیم
2021-01-18
رادیوگیک – ۱۱۶ – گفتن نیاز ما به اینترنت جهانی باید کمتر بشه
2021-02-01
رادیوگیک – ۱۱۷ – گیم‌استاپ و اشغال وال‌استریت
2021-02-16
رادیوگیک – شماره ۱۱۸ – آب مسموم
2021-03-07
رادیوگیک – شماره ۱۱۹ – گیجی وابستگی
2021-03-24
رادیوگیک – شماره ۱۲۰ – مبین‌نت، ابرآروان و تابلوی ۶۹ میلیون دلاری
2021-04-08
رادیوگیک – شماره ۱۲۱ – ما این لا
2021-04-19
رادیوگیک – شماره ۱۲۲ – پونگ ذهنی
2021-05-10
رادیوگیک ۱۲۳ – چه خبر از هسته؟
2021-05-30
رادیوگیک – شماره ۱۲۴ – آشنایی با هکرهای سمت تاریک
2021-06-20
رادیوگیک – شماره ۱۲۵ – مدیریت جدید آسایشگاه
2021-07-14
رادیوگیک – شماره ۱۲۶ – به دوربین لبخند بزنید

Latest Episode