پادکست جنون Junoonpodcast
Category True Crime
Published November 13, 2020
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست جنایی جنون، به وقت میانه‌ی هر ماه، داستان واقعی از یک جنایت را روایت میکند.

Available Episodes

2020-05-30
۱- برایان ولز
2020-05-30
۲- برایان ولز (قسمت دوم)
2020-07-06
۳- سه‌گانه هتل سیسیل- یکم؛ دالیای سیاه
2020-09-09
۴-سه‌گانه هتل سیسیل- دوم؛ شکارچی شب
2020-10-07
۵-سه‌گانه هتل سیسیل- سوم؛ شاعر وین
2020-11-13
۶- کشتی ارواح
2021-01-05
۷- زنان راجرز (قسمت اول)
2021-01-25
۸- زنان راجرز (قسمت دوم)
2021-02-17
۹- زنان راجرز (قسمت سوم)
2021-02-26
۱۰- زنان راجرز (قسمت آخر)
2021-04-04
۱۱- سرقت قرن بوینس‌آیرس
2021-05-17
۱۲- هیولای تولوکا
2021-07-12
۱۳- نامه‌های روت فینِلی (قسمت اول)
2021-07-28
۱۴- نامه‌های روت فینلی (قسمت دوم)
2021-08-11
۱۵- نامه‌های روت فینلی (قسمت آخر)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-30
۱- برایان ولز
2020-05-30
۲- برایان ولز (قسمت دوم)
2020-07-06
۳- سه‌گانه هتل سیسیل- یکم؛ دالیای سیاه
2020-09-09
۴-سه‌گانه هتل سیسیل- دوم؛ شکارچی شب
2020-10-07
۵-سه‌گانه هتل سیسیل- سوم؛ شاعر وین
2020-11-13
۶- کشتی ارواح
2021-01-05
۷- زنان راجرز (قسمت اول)
2021-01-25
۸- زنان راجرز (قسمت دوم)
2021-02-17
۹- زنان راجرز (قسمت سوم)
2021-02-26
۱۰- زنان راجرز (قسمت آخر)
2021-04-04
۱۱- سرقت قرن بوینس‌آیرس
2021-05-17
۱۲- هیولای تولوکا
2021-07-12
۱۳- نامه‌های روت فینِلی (قسمت اول)
2021-07-28
۱۴- نامه‌های روت فینلی (قسمت دوم)
2021-08-11
۱۵- نامه‌های روت فینلی (قسمت آخر)

Latest Episode