پادکست حقوقی دفیله | Defile Legal Podcast
Category Education
Published October 15, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اولین تصویری که بعد از شنیدن کلمه‌های قانون و حقوق توی ذهن‌تون میاد چیه؟ شاید، اکثر ماها رشته حقوق‌رو، یه رشته خشک و سختی می‌دونیم که پر از کلمه‌های عجیب و غریبه که نمی‌شه درست درک‌شون کرد. حالا با وجود این، می‌شه حقوق‌رو به زبان ساده توضیح داد؟ راستش واقعاً حقوق، یه رشته‌ی اخمو‌ و عصا‌قورت‌‌داده نیست؛ این کاریه که پادکست دِفیله می‌خواد انجام بده: توی هر قسمت، یه موضوع حقوقی‌ به زبان ساده و با نگاهی به قانون روایت می‌شه

Available Episodes

2019-07-21
اپیزود اول- اسیدپاشی
2019-08-11
اپیزود دوم- دفاع مشروع
2019-08-30
اپیزود سوم- تراجنسی
2019-09-20
اپیزود چهارم- حقوق کار
2019-10-19
اپیزود پنجم- جرایم سایبری
2019-12-26
اپیزود ششم- خشونت خیابانی
2020-02-19
اپیزود هفتم- ازدواج و طلاق
2020-03-23
اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده
2020-04-24
اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه
2020-07-10
اپیزود دهم- حقوق کودک
2020-10-11
اپیزود یازدهم- مواد مخدر
2020-11-13
اپیزود دوازدهم- قرارداد
2020-12-25
اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری
2021-03-29
اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی
2021-06-05
اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی
2021-07-28
اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-21
اپیزود اول- اسیدپاشی
2019-08-11
اپیزود دوم- دفاع مشروع
2019-08-30
اپیزود سوم- تراجنسی
2019-09-20
اپیزود چهارم- حقوق کار
2019-10-19
اپیزود پنجم- جرایم سایبری
2019-12-26
اپیزود ششم- خشونت خیابانی
2020-02-19
اپیزود هفتم- ازدواج و طلاق
2020-03-23
اپیزود هشتم- حقوق مصرف‌کننده
2020-04-24
اپیزود نهم- جرم، در قاب رسانه
2020-07-10
اپیزود دهم- حقوق کودک
2020-10-11
اپیزود یازدهم- مواد مخدر
2020-11-13
اپیزود دوازدهم- قرارداد
2020-12-25
اپیزود سیزدهم- مالکیت فکری
2021-03-29
اپیزود چهاردهم- پزشکی قانونی
2021-06-05
اپیزود پانزدهم- جرایم جنسی
2021-07-28
اپیزود شانزدهم- طرح حمایت از حقوق کاربران ...؟

Latest Episode