پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
Category News
Published April 30, 2021
Episodes 65

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جامعه اندیشکده‌های ایران، از سال 1396 و با هدف ایجاد و استقرار سازوکارهایی جهت معرفی، برجسته‌‌سازی و رتبه‌بندی پژوهش‌‌ها و اقدامات برتر اندیشکده‌‌های کشور راه‌‌اندازی شده است. در پادکست‌های هفتگی جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی کشور را منتشر می‌کنیم. با گوش دادن به پادکست‌های هفتگی جامعه اندیشکده‌ها همچنین با پژوهش برتر هر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا می‌شوید.

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode