پادکست داستانی هزینه رازداری
Category Arts
Published October 15, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست هزینه رازداری مجموعه است داستانی در مورد رازهای مگو و هزینه ای که ما و اطرافیانمان بابت پنهان بودن آنها می پردازیم.

Available Episodes

2019-01-31
اپیزود یک- داستان حق به جانب، قسمت اول
2019-02-12
اپیزود دو- داستان حق به جانب، قسمت دوم
2019-02-19
اپیزود سه- ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت اول
2019-02-26
اپیزود چهار- داستان ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت دوم
2019-03-06
اپیزود پنج- داستان دنیای تنها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-01-31
اپیزود یک- داستان حق به جانب، قسمت اول
2019-02-12
اپیزود دو- داستان حق به جانب، قسمت دوم
2019-02-19
اپیزود سه- ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت اول
2019-02-26
اپیزود چهار- داستان ریشه ای عمیق و کهنه، قسمت دوم
2019-03-06
اپیزود پنج- داستان دنیای تنها

Latest Episode