پادکست درد و دل Dardodel Podcast
Published March 15, 2018
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست درد و دل رسانه ای هفتگی است که هر پنجشنبه ارائه می شود و از دو بخش گپ و گفت درباره ی مسائل فرهنگی و هنری و داستان یا نمایشنامه تشکیل شده است. مهمترین هدف ما، برقراری ارتباط با مخاطبان است. شما هم اگر داستانی، نوشته ای یا مطلبی دارید، می توانید آن را برای ما بفرستید تا ما آن را تهیه و بازخوانی کنیم دست اندرکاران: سهیلا قدس طینت - کارگردان، نویسنده و گوینده آلفرد جهانفروز - نویسنده و گوینده پویا پورطهماسبی - تهیه کننده، گوینده، ضبط و میکس صدا آدرس صفحه ی ما در فیسبوک www.facebook.com/dardodelpodcast آدرس ما در تلگرام https://t.me/dardodelpodcast آدرس ایمیل ما [email protected]

Available Episodes

2017-01-12
معرفی
2017-01-20
برنامه شماره ۲ - بادبزن دل
2017-01-26
برنامه شماره ۳ - رقص آفرین
2017-02-02
برنامه شماره ۴ - خانم جربزه
2017-02-09
قسمت پنجم - می می و چمدانش
2017-02-16
قسمت ششم - کاروان نوا
2017-02-23
قسمت هفتم - دستهای خلاق
2017-03-03
قسمت هشتم - چشمهایش
2017-03-09
قسمت نهم - و سخنی دیگر…
2017-03-16
قسمت دهم - مسیر موفقیت
2017-03-23
قسمت یازدهم - بهار زیبا رسید
2017-03-30
قسمت دوازدهم - هنرش هویت اوست
2017-04-06
قسمت سیزدهم - قصه گوی شهر ما
2017-04-13
قسمت چهاردهم - گفتگو با خالق آوا یوگا
2017-04-20
قسمت پانزدهم - اشعارش بازی با کلمات است
2017-04-27
قسمت شانزدهم - دختر ایران زمین و آرش کمانگیرش
2017-05-04
قسمت هفتدهم - هم معلم آواز، هم نی نواز
2017-05-11
قسمت هجدهم - نقاشی آخرین کار اوست
2017-05-18
قسمت نوزدهم - کیمیا و کیمیا
2017-05-25
قسمت بیستم - مهاجرت، تاتر، موسیقی
2017-06-22
قسمت بیست و یکم - ابتدا پرنده بود
2017-07-06
قسمت بیست و دوم - ابدیت و یک روز
2017-07-13
قسمت بیست و سوم - پنجه هاى معجزه گر
2017-07-20
قسمت بیست و چهارم - عجمیون
2017-07-27
قسمت بیست و پنجم - جادوگر قایقران
2017-08-03
قسمت بیست و ششم - صدای هنجار ناهنجار
2018-02-14
فصل ۲ - برنامه ی ۱ - يک خانم تمام عیار
2018-02-22
فصل ۲ - برنامه ی ۲ - دستانی عشق آفرین
2018-03-01
فصل ۲ - برنامه ی ۳ - دنیای زیبای یک هنرمند
2018-03-08
فصل ۲ - برنامه ی ۴ - هنرمند خستگی ناپذیر
2018-03-15
فصل ۲ - برنامه ی ۵ - استاد چیره دست

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-01-12
معرفی
2017-01-20
برنامه شماره ۲ - بادبزن دل
2017-01-26
برنامه شماره ۳ - رقص آفرین
2017-02-02
برنامه شماره ۴ - خانم جربزه
2017-02-09
قسمت پنجم - می می و چمدانش
2017-02-16
قسمت ششم - کاروان نوا
2017-02-23
قسمت هفتم - دستهای خلاق
2017-03-03
قسمت هشتم - چشمهایش
2017-03-09
قسمت نهم - و سخنی دیگر…
2017-03-16
قسمت دهم - مسیر موفقیت
2017-03-23
قسمت یازدهم - بهار زیبا رسید
2017-03-30
قسمت دوازدهم - هنرش هویت اوست
2017-04-06
قسمت سیزدهم - قصه گوی شهر ما
2017-04-13
قسمت چهاردهم - گفتگو با خالق آوا یوگا
2017-04-20
قسمت پانزدهم - اشعارش بازی با کلمات است
2017-04-27
قسمت شانزدهم - دختر ایران زمین و آرش کمانگیرش
2017-05-04
قسمت هفتدهم - هم معلم آواز، هم نی نواز
2017-05-11
قسمت هجدهم - نقاشی آخرین کار اوست
2017-05-18
قسمت نوزدهم - کیمیا و کیمیا
2017-05-25
قسمت بیستم - مهاجرت، تاتر، موسیقی
2017-06-22
قسمت بیست و یکم - ابتدا پرنده بود
2017-07-06
قسمت بیست و دوم - ابدیت و یک روز
2017-07-13
قسمت بیست و سوم - پنجه هاى معجزه گر
2017-07-20
قسمت بیست و چهارم - عجمیون
2017-07-27
قسمت بیست و پنجم - جادوگر قایقران
2017-08-03
قسمت بیست و ششم - صدای هنجار ناهنجار
2018-02-14
فصل ۲ - برنامه ی ۱ - يک خانم تمام عیار
2018-02-22
فصل ۲ - برنامه ی ۲ - دستانی عشق آفرین
2018-03-01
فصل ۲ - برنامه ی ۳ - دنیای زیبای یک هنرمند
2018-03-08
فصل ۲ - برنامه ی ۴ - هنرمند خستگی ناپذیر
2018-03-15
فصل ۲ - برنامه ی ۵ - استاد چیره دست

Latest Episode