پادکست در قرنطینه | محسن نامجو | Mohsen Namjoo
Category Music
Published April 13, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که این «شعر و رمان خوانی» سر سوزنی از تلخیِ این روزهایی که همه‌مان می‌گذرانیم [به ویژه آن‌هایی که در قرنطینه و خلوت هستند] بکاهد و برای ساعتی هم که شده، حواس‌مان را از آن پَرت کند.

Available Episodes

2020-03-27
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی اول
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دوم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سوم (قسمت اول)
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سوم (قسمت دوم)
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهارم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی پنجم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی ششم
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت اول)
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت دوم)
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت سوم)
2020-04-04
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هشتم
2020-04-04
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی نهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی یازدهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دوازدهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سیزدهم
2020-04-11
«بادِ وزنده»: قطعه‌ی اول از آلبوم «مطنطن»
2020-04-12
«زاد اَزْم بَبر»: قطعه‌ی دوم از آلبوم «مطنطن»
2020-04-12
«چه باشد...»: قطعه‌ی سوم از آلبوم «مطنطن»
2020-04-13
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهاردهم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-27
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی اول
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دوم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سوم (قسمت اول)
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سوم (قسمت دوم)
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهارم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی پنجم
2020-03-28
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی ششم
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت اول)
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت دوم)
2020-04-03
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هفتم (قسمت سوم)
2020-04-04
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی هشتم
2020-04-04
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی نهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی یازدهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی دوازدهم
2020-04-11
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی سیزدهم
2020-04-11
«بادِ وزنده»: قطعه‌ی اول از آلبوم «مطنطن»
2020-04-12
«زاد اَزْم بَبر»: قطعه‌ی دوم از آلبوم «مطنطن»
2020-04-12
«چه باشد...»: قطعه‌ی سوم از آلبوم «مطنطن»
2020-04-13
محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهاردهم

Latest Episode