پادکست دو میم
Category History
Published January 19, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه‌های واقعی از آدم‌های واقعی و ماجراهای واقعی

Available Episodes

2020-11-03
اپیزود صفر- معرفی
2020-11-30
اپیزود اول - شکسپیر بودن یا نبودن، مساله در این است!- قسمت۱
2020-12-08
اپیزود دوم: شکسپیر بودن یا نبودن، مسأله در این است! - قسمت ۲
2021-01-05
اپیزود سوم - پرنسس دایانا؛ قهرمان یا رقیب؟! - قسمت۱
2021-01-12
اپیزود چهارم- پرنسس دایانا؛ قهرمان یا رقیب؟! - قسمت2
2021-01-19
اپیزود ویژه - پادکست دو میم میهمان ایزی پادکست بود
2021-02-02
اپیزود پنجم - آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۱
2021-02-09
اپیزود ششم- آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۲
2021-02-16
آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۳
2021-03-02
داستان پر آب چشم زیباروی بدعاقبت هالیوود- قسمت ۱
2021-03-09
اپیزود نهم: داستان پر آب چشم زیباروی بدعاقبت هالیوود- قسمت ۲
2021-03-16
اپیزود ویژه - نوروز ۱۴۰۰ - از آندلس تا کاتالونیا
2021-05-04
اپیزود دهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۱
2021-05-11
اپیزود یازدهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۲
2021-06-08
اپیزود دوازدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 1
2021-06-15
اپیزود سیزدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 2
2021-07-13
اپیزود چهاردهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 1
2021-07-20
اپیزود پانزدهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 2
2021-08-10
اپیزود شانزدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتورپنج ستاره – قسمت 1

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-03
اپیزود صفر- معرفی
2020-11-30
اپیزود اول - شکسپیر بودن یا نبودن، مساله در این است!- قسمت۱
2020-12-08
اپیزود دوم: شکسپیر بودن یا نبودن، مسأله در این است! - قسمت ۲
2021-01-05
اپیزود سوم - پرنسس دایانا؛ قهرمان یا رقیب؟! - قسمت۱
2021-01-12
اپیزود چهارم- پرنسس دایانا؛ قهرمان یا رقیب؟! - قسمت2
2021-01-19
اپیزود ویژه - پادکست دو میم میهمان ایزی پادکست بود
2021-02-02
اپیزود پنجم - آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۱
2021-02-09
اپیزود ششم- آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۲
2021-02-16
آقای کندیِ شگفت انگیز-قسمت ۳
2021-03-02
داستان پر آب چشم زیباروی بدعاقبت هالیوود- قسمت ۱
2021-03-09
اپیزود نهم: داستان پر آب چشم زیباروی بدعاقبت هالیوود- قسمت ۲
2021-03-16
اپیزود ویژه - نوروز ۱۴۰۰ - از آندلس تا کاتالونیا
2021-05-04
اپیزود دهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۱
2021-05-11
اپیزود یازدهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۲
2021-06-08
اپیزود دوازدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 1
2021-06-15
اپیزود سیزدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 2
2021-07-13
اپیزود چهاردهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 1
2021-07-20
اپیزود پانزدهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 2
2021-08-10
اپیزود شانزدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتورپنج ستاره – قسمت 1

Latest Episode