پادکست رادیو تراولکست
Published October 7, 2020
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو تراولکست کاری از گروه فناوری و گردشگری سیروکو است که قصد دارد در کنار بخش سرگرمی پادکست، به معرفی مکانهای دیدنی کشورمان ایران بپردازد، تجربه های سفر را با دیگران به اشتراک بگذارد، نگاهی به دنیای ادبیات و سینما داشته باشد، هیجان بیشتری برای مسافران و گردشگران ایجاد کند و به آموزش اصول سفر، اکوتوریسم و هیچ هایکینگ بپردازد. به قول شیخ اجل، سعدی شیراز: به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشمگوینده: مجید قربانی|Telegram|Instagram|"

Available Episodes

2018-07-11
رادیو تراولکست - قسمت هشتم: چگونه تورلیدر شویم
2018-07-12
رادیو تراولکست - قسمت نهم: داستان سفر تاریخی قهوه
2018-07-30
تراولکست - قسمت دهم: همه چیز درباره قهوه
2018-08-19
تراولکست - قسمت یازدهم: باریستا و سئول
2018-12-20
فصل دوم - قسمت اول - محمد مقدس و پرستو عباسی بخش یکم
2018-12-28
فصل دوم - قسمت دوم - محمد مقدس و پرستو عباسی بخش دوم
2019-01-09
فصل دوم - قسمت سوم - کیمیا خسروی بخش یکم
2019-01-16
فصل دوم - قسمت چهارم - کیمیا خسروی بخش دوم
2019-01-30
فصل دوم - قسمت پنجم - میسا فینی
2019-02-13
فصل دوم - قسمت ششم - سحر محمدی
2019-03-21
عیدانه اول
2019-03-23
عیدانه دوم
2019-03-23
عیدانه سوم
2019-03-24
عیدانه چهارم
2019-03-25
عیدانه پنجم
2019-03-26
عیدانه ششم
2019-03-27
عیدانه هفتم
2019-03-28
عیدانه هشتم
2019-03-29
عیدانه نهم
2019-03-30
عیدانه دهم - میدان مین
2019-03-31
عیدانه یازدهم - زیارت سکوت
2019-04-01
عیدانه دوازدهم - پارک ملی
2019-04-02
عیدانه سیزدهم - غُرغُرهای طبیعی
2020-05-20
درباره کوروش (میراث جهانی یونسکو، شماره اول - پاسارگاد)
2020-05-20
مسیح، مسیحیت و سه کلیسا (میراث جهانی یونسکو، شماره دوم- مجموعه رهبانی ارامنه ایران)
2020-05-20
داریوش و فرهاد (میراث جهانی یونسکو، شماره سوم- بیستون)
2020-05-20
معبد خدایان (میراث جهانی یونسکو، شماره چهارم- چغازنبیل)
2020-05-20
طبیعت 98 (بررسی خلاصه وضعیت و اتفاقات طبیعت ایران در سال 98)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-07-11
رادیو تراولکست - قسمت هشتم: چگونه تورلیدر شویم
2018-07-12
رادیو تراولکست - قسمت نهم: داستان سفر تاریخی قهوه
2018-07-30
تراولکست - قسمت دهم: همه چیز درباره قهوه
2018-08-19
تراولکست - قسمت یازدهم: باریستا و سئول
2018-12-20
فصل دوم - قسمت اول - محمد مقدس و پرستو عباسی بخش یکم
2018-12-28
فصل دوم - قسمت دوم - محمد مقدس و پرستو عباسی بخش دوم
2019-01-09
فصل دوم - قسمت سوم - کیمیا خسروی بخش یکم
2019-01-16
فصل دوم - قسمت چهارم - کیمیا خسروی بخش دوم
2019-01-30
فصل دوم - قسمت پنجم - میسا فینی
2019-02-13
فصل دوم - قسمت ششم - سحر محمدی
2019-03-21
عیدانه اول
2019-03-23
عیدانه دوم
2019-03-23
عیدانه سوم
2019-03-24
عیدانه چهارم
2019-03-25
عیدانه پنجم
2019-03-26
عیدانه ششم
2019-03-27
عیدانه هفتم
2019-03-28
عیدانه هشتم
2019-03-29
عیدانه نهم
2019-03-30
عیدانه دهم - میدان مین
2019-03-31
عیدانه یازدهم - زیارت سکوت
2019-04-01
عیدانه دوازدهم - پارک ملی
2019-04-02
عیدانه سیزدهم - غُرغُرهای طبیعی
2020-05-20
درباره کوروش (میراث جهانی یونسکو، شماره اول - پاسارگاد)
2020-05-20
مسیح، مسیحیت و سه کلیسا (میراث جهانی یونسکو، شماره دوم- مجموعه رهبانی ارامنه ایران)
2020-05-20
داریوش و فرهاد (میراث جهانی یونسکو، شماره سوم- بیستون)
2020-05-20
معبد خدایان (میراث جهانی یونسکو، شماره چهارم- چغازنبیل)
2020-05-20
طبیعت 98 (بررسی خلاصه وضعیت و اتفاقات طبیعت ایران در سال 98)

Latest Episode