پادکست رادیو ماجرا
Published December 23, 2020
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست رادیو ماجرا روایت تجربه‌های خاص سفر جهانگردها و ایرانگردهایی است که داستان‌هایی جذاب از جسارت، ماجراجوی، کشف ناشناخته‌ها و سفر به سرزمین‌هایی است که یا تا به حال آنها را نشنیده‌ایم یا مروری بر این روایت‌ها و داستان‌ها می‌تواند جرقه‌ای باشد برای دوباره کشف کردن و تجربه کردن. این ماجراها و تجربه‌های سفر از دل ماجراها و سفرنامه‌های لست سکند بیرون می‌آید و در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردها یا ایرانگردها می‌نشینیم و به ماجراها و تجربه‌هایی که از دل ماجراهای مختلف بیرون می‌آید گوش می‌کنیم.

Available Episodes

2020-03-02
قسمت ۱ - سفر به سرزمین زنان آبی پوش
2020-03-23
قسمت ۲ - سفر به سیاره یخی
2020-04-03
قسمت ۳ - سفر با قالیچه پرنده کلمات
2020-04-13
قسمت ۴- سفر، تجربه بودن در لحظه
2020-04-24
قسمت ۵ - سفری برای پیدا کردن خود
2020-05-04
قسمت ۶ : سفر تجربه‌ای برای داناتر شدن
2020-05-13
قسمت ۷ : سفر راهی برای بهتر شدن
2020-05-24
قسمت ۸ : سفر؛ صدا دوربین حرکت
2020-06-14
قسمت ۹ - سفر؛ لحظه‌هایی که زندگی میکنیم
2020-06-26
قسمت ۱۰- سفر؛ از خیال تا واقعیت
2020-07-06
قسمت ۱۱- سفر؛ زندگی با طبیعت
2020-07-22
قسمت ۱۲ : سفر به سرزمین ممنوعه‌ها
2020-08-10
قسمت ۱۳ : سفر؛ زندگی در مسیر اعتماد
2020-08-26
قسمت ۱۴ - سفر؛ ایستادگی در باد - بخش اول
2020-09-09
قسمت ۱۴ - سفر؛ ایستادگی در باد - بخش دوم
2020-09-30
قسمت ۱۵ - جازموریان؛ جایی که تنها نیست
2020-10-21
قسمت ۱۶ : الماس جاده ابریشم
2020-11-11
قسمت ۱۷ : بر فراز قله محدودیت‌ها
2020-12-23
قسمت ۱۸ – تبت سرزمین عجایب
2021-02-03
فصل ۲ قسمت ۱ – اروگوئه سرزمین مردم مهمان نواز
2021-02-24
فصل ۲ قسمت ۲ : سفر به سرزمین چنگیز خان، مغولستان
2021-03-23
فصل ۲ قسمت ۳ :سفر به هائیتی و دومینیکن، از جهنم تا بهشت
2021-04-23
فصل ۲ قسمت ۴ : سفر به گالاپاگوس سرزمین موجودات ناشناخته
2021-05-26
فصل ۲ قسمت ۵ : سفر به نیویورک سرزمین انسانهای اولیه
2021-07-04
فصل ۲ قسمت ۶ : دور اروپا با پژو ۲۰۷ در ۸۰ روز - بخش اول
2021-07-18
فصل ۲ قسمت ۶ : دور اروپا با پژو ۲۰۷ در ۸۰ روز - بخش دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-02
قسمت ۱ - سفر به سرزمین زنان آبی پوش
2020-03-23
قسمت ۲ - سفر به سیاره یخی
2020-04-03
قسمت ۳ - سفر با قالیچه پرنده کلمات
2020-04-13
قسمت ۴- سفر، تجربه بودن در لحظه
2020-04-24
قسمت ۵ - سفری برای پیدا کردن خود
2020-05-04
قسمت ۶ : سفر تجربه‌ای برای داناتر شدن
2020-05-13
قسمت ۷ : سفر راهی برای بهتر شدن
2020-05-24
قسمت ۸ : سفر؛ صدا دوربین حرکت
2020-06-14
قسمت ۹ - سفر؛ لحظه‌هایی که زندگی میکنیم
2020-06-26
قسمت ۱۰- سفر؛ از خیال تا واقعیت
2020-07-06
قسمت ۱۱- سفر؛ زندگی با طبیعت
2020-07-22
قسمت ۱۲ : سفر به سرزمین ممنوعه‌ها
2020-08-10
قسمت ۱۳ : سفر؛ زندگی در مسیر اعتماد
2020-08-26
قسمت ۱۴ - سفر؛ ایستادگی در باد - بخش اول
2020-09-09
قسمت ۱۴ - سفر؛ ایستادگی در باد - بخش دوم
2020-09-30
قسمت ۱۵ - جازموریان؛ جایی که تنها نیست
2020-10-21
قسمت ۱۶ : الماس جاده ابریشم
2020-11-11
قسمت ۱۷ : بر فراز قله محدودیت‌ها
2020-12-23
قسمت ۱۸ – تبت سرزمین عجایب
2021-02-03
فصل ۲ قسمت ۱ – اروگوئه سرزمین مردم مهمان نواز
2021-02-24
فصل ۲ قسمت ۲ : سفر به سرزمین چنگیز خان، مغولستان
2021-03-23
فصل ۲ قسمت ۳ :سفر به هائیتی و دومینیکن، از جهنم تا بهشت
2021-04-23
فصل ۲ قسمت ۴ : سفر به گالاپاگوس سرزمین موجودات ناشناخته
2021-05-26
فصل ۲ قسمت ۵ : سفر به نیویورک سرزمین انسانهای اولیه
2021-07-04
فصل ۲ قسمت ۶ : دور اروپا با پژو ۲۰۷ در ۸۰ روز - بخش اول
2021-07-18
فصل ۲ قسمت ۶ : دور اروپا با پژو ۲۰۷ در ۸۰ روز - بخش دوم

Latest Episode