پادکست رخ
Category Fiction
Published January 25, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رخ به رخ با کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند

Available Episodes

2020-04-06
ال چه | داستان زندگی چه گوارا
2020-04-16
ولگرد کوچولو | داستان زندگی چارلی چاپلین
2020-05-01
کافر یا دانشمند | داستان زندگی داروین
2020-05-15
بزرگترین بریتانیایی | داستان زندگی چرچیل
2020-06-11
نیروانا | داستان زندگی بودا
2020-07-17
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر
2020-07-24
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر . قسمت دوم
2020-08-10
بی نظیر مثل هلن | داستان زندگی هلن کلر
2020-09-12
شهنشاه | داستان زندگی داریوش هخامنش
2020-10-02
خسرو خوبان، استاد محمدرضا شجریان
2020-10-25
مهاتما | داستان زندگی گاندی قسمت اول
2020-11-08
باپو | داستان زندگی گاندی قسمت دوم
2020-12-10
جناب سرهنگ | داستان زندگی قذافی قسمت اول
2020-12-18
سرهنگ تمام | داستان زندگی قذافی قسمت دوم
2021-01-06
رودکی | پدر نابینای شعر فارسی
2021-01-18
من رویایی دارم | داستان زندگی لوترکینگ قسمت اول
2021-01-25
من رویایی دارم | داستان زندگی لوترکینگ قسمت دوم
2021-02-21
مارکو میلیونی | داستان زندگی مارکوپولو
2021-03-13
پری کوچک غمگین | داستان زندگی فروغ فرخزاد
2021-04-02
دختر جبر| داستان زندگی میرزاخانی
2021-04-24
مادمازل شنل | داستان زندگی کوکوشنل
2021-05-18
هوشیار مست | داستان زندگی خیام
2021-07-03
کوروش کبیر(۱) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-07-10
کوروش کبیر(2) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-07-17
کوروش کبیر(3) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-08-13
مخترع قرن بیستم (1) | داستان زندگی نیکولا تسلا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-06
ال چه | داستان زندگی چه گوارا
2020-04-16
ولگرد کوچولو | داستان زندگی چارلی چاپلین
2020-05-01
کافر یا دانشمند | داستان زندگی داروین
2020-05-15
بزرگترین بریتانیایی | داستان زندگی چرچیل
2020-06-11
نیروانا | داستان زندگی بودا
2020-07-17
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر
2020-07-24
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر . قسمت دوم
2020-08-10
بی نظیر مثل هلن | داستان زندگی هلن کلر
2020-09-12
شهنشاه | داستان زندگی داریوش هخامنش
2020-10-02
خسرو خوبان، استاد محمدرضا شجریان
2020-10-25
مهاتما | داستان زندگی گاندی قسمت اول
2020-11-08
باپو | داستان زندگی گاندی قسمت دوم
2020-12-10
جناب سرهنگ | داستان زندگی قذافی قسمت اول
2020-12-18
سرهنگ تمام | داستان زندگی قذافی قسمت دوم
2021-01-06
رودکی | پدر نابینای شعر فارسی
2021-01-18
من رویایی دارم | داستان زندگی لوترکینگ قسمت اول
2021-01-25
من رویایی دارم | داستان زندگی لوترکینگ قسمت دوم
2021-02-21
مارکو میلیونی | داستان زندگی مارکوپولو
2021-03-13
پری کوچک غمگین | داستان زندگی فروغ فرخزاد
2021-04-02
دختر جبر| داستان زندگی میرزاخانی
2021-04-24
مادمازل شنل | داستان زندگی کوکوشنل
2021-05-18
هوشیار مست | داستان زندگی خیام
2021-07-03
کوروش کبیر(۱) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-07-10
کوروش کبیر(2) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-07-17
کوروش کبیر(3) | داستان زندگی کوروش هخامنش
2021-08-13
مخترع قرن بیستم (1) | داستان زندگی نیکولا تسلا

Latest Episode