پادکست روانشناسی و پزشکی دارما کلینیک | Dharma Clinic Podcast
Published March 13, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دارما‌ کلینیک پادکستیه که در مورد مسائل روانشناسی و پزشکی در اون صحبت می‌کنیم و توسط تیم دارما تولید میشه. در هر فصل از یک متخصص دعوت می‌کنیم به برنامه بیاد و یک موضوع رو مورد بررسی قرار می‌دیم. ما سعی می‌کنیم مسائلی رو مورد بحث قرار بدیم که در نظام آموزشی به شکل درست آموزش داده نشدن و ما روزمره باهاشون در ارتباط هستیم. از اینکه با دارما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. اگر از پادکست دارما لذت بردین و تجربه خوبی داشتید، اونو با دیگران هم به اشتراک بگذارید www.DharmaPodcast.ir

Available Episodes

2020-12-09
فصل اول: ورود به یک رابطه‌ی عاطفی(دیباچه)
2020-12-09
بخش اول : ترس از ورود به رابطه
2020-12-09
بخش دوم: مراحل صحیح شکل گیری یک رابطه
2020-12-09
بخش سوم: راهکارهای کاهش آسیب در روابط
2020-12-09
بخش چهارم: ارزش ها و اهمیت آنها در روابط
2020-12-11
بخش پنجم: باورهای غلط در روابط
2020-12-12
بخش ششم: اعتمادسازی و شروع روابط جنسی
2020-12-20
فصل دوم بخش اول : سبک زندگی سالم از نگاه پزشکی
2020-12-20
بخش دوم: اهمیت عادات غذایی و ورزش در سبک زندگی سالم
2020-12-23
بخش سوم: سلامت روان، زمان مراجعه به درمانگر، گریه کردن مردها، فواید و عوارض مدیتیشن
2020-12-30
بخش چهارم: نا گفته‌ها و نکات مهم سلامت دهان و دندان
2021-01-06
بخش پنجم: اهمیت خواب، داروهای خواب‌آور، تاثیر مدیتیشن در خواب راحت
2021-01-13
بخش ششم: تاثیر سبک زندگی سالم بر ژنتیک، بیماری‌‌ها و مشکلات ارثی
2021-02-08
فصل سوم بخش اول: حفظ و نگهداری یک رابطه
2021-02-14
فصل سوم بخش دوم: باز کردن پای دیگران به رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش سوم: کنترل کردن یکدیگر در رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش سوم: کنترل کردن یکدیگر در رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش چهارم: می‌خواهیم چگونه همسر یا پارتنری باشیم
2021-03-13
فصل سوم بخش چهارم: می‌خواهیم چگونه همسر یا پارتنری باشیم
2021-05-29
بخش پنجم: نشانه‌های پایان رابطه - قسمت اول
2021-05-29
بخش ششم: نشانه‌های پایان رابطه - قسمت دوم
2021-07-10
فصل چهارم بخش اول - ارزش ها
2021-07-10
فصل چهارم بخش دوم - معنی زندگی در سایه‌ی ارزش‌ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-09
فصل اول: ورود به یک رابطه‌ی عاطفی(دیباچه)
2020-12-09
بخش اول : ترس از ورود به رابطه
2020-12-09
بخش دوم: مراحل صحیح شکل گیری یک رابطه
2020-12-09
بخش سوم: راهکارهای کاهش آسیب در روابط
2020-12-09
بخش چهارم: ارزش ها و اهمیت آنها در روابط
2020-12-11
بخش پنجم: باورهای غلط در روابط
2020-12-12
بخش ششم: اعتمادسازی و شروع روابط جنسی
2020-12-20
فصل دوم بخش اول : سبک زندگی سالم از نگاه پزشکی
2020-12-20
بخش دوم: اهمیت عادات غذایی و ورزش در سبک زندگی سالم
2020-12-23
بخش سوم: سلامت روان، زمان مراجعه به درمانگر، گریه کردن مردها، فواید و عوارض مدیتیشن
2020-12-30
بخش چهارم: نا گفته‌ها و نکات مهم سلامت دهان و دندان
2021-01-06
بخش پنجم: اهمیت خواب، داروهای خواب‌آور، تاثیر مدیتیشن در خواب راحت
2021-01-13
بخش ششم: تاثیر سبک زندگی سالم بر ژنتیک، بیماری‌‌ها و مشکلات ارثی
2021-02-08
فصل سوم بخش اول: حفظ و نگهداری یک رابطه
2021-02-14
فصل سوم بخش دوم: باز کردن پای دیگران به رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش سوم: کنترل کردن یکدیگر در رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش سوم: کنترل کردن یکدیگر در رابطه
2021-03-13
فصل سوم بخش چهارم: می‌خواهیم چگونه همسر یا پارتنری باشیم
2021-03-13
فصل سوم بخش چهارم: می‌خواهیم چگونه همسر یا پارتنری باشیم
2021-05-29
بخش پنجم: نشانه‌های پایان رابطه - قسمت اول
2021-05-29
بخش ششم: نشانه‌های پایان رابطه - قسمت دوم
2021-07-10
فصل چهارم بخش اول - ارزش ها
2021-07-10
فصل چهارم بخش دوم - معنی زندگی در سایه‌ی ارزش‌ها

Latest Episode