پادکست زن که باشی | Zankebashi
Published October 15, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

‏‏‏‏‏‏‏‏‏زندگی بهتر با اطلاعات بیشتر با دقت یک زن زن که باشی پادکستی هست با هدف یادگیری در مورد چیزهایی که برای همه مهمه از نگاه یک زن. اینجا در مورد جذاب بودن و قوی تر شدن با توسعه مهارت های شخصی و افزایش اعتماد به نفس صحبت می شه و در هر قسمت قراره چند پله به رویاهامون نزدیک تر بشیم. میزبان شما در این پادکست، سحر هست که عاشق یادگیریه و با صبر و حوصله، یافته هاشو با بقیه به اشتراک میذاره.

Available Episodes

2019-06-04
اپیزود اول: ازدواج بدون شکست با تئوری انتخاب
2019-07-14
اپیزود دوم: سلامت و زیبایی پوست

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-04
اپیزود اول: ازدواج بدون شکست با تئوری انتخاب
2019-07-14
اپیزود دوم: سلامت و زیبایی پوست

Latest Episode