پادکست زومیت / Zoomit Podcast
Category Technology
Published May 21, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست زومیت به بررسی و تشریح سوژه‌های جذابی در محیط پیرامون ما می‌پردازد که از دریچه‌ی علم و تکنولوژی قابل بررسی است

Available Episodes

2019-06-12
Huawei Sanction | What Will happen? [فارسی]
2019-06-18
Computex 2019 | Roundup [فارسی]
2019-08-19
Everything you should know about SSD [فارسی]
2019-09-12
۱: معجزه کشاورزی در هلند
2019-09-29
۲: ربات‌های قاتل و بازنگری در قوانین
2019-10-26
۳: پادکست چیست و چطور متولد شد؟
2019-12-01
۴: ‌صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی؛ دروغی تجاری به قدمت یک قرن
2020-01-16
۵: شرکت‌های دخانیات چگونه تبلیغات می‌کنند؟
2020-01-30
۶: چرا توهم توطئه جذاب است؟
2020-02-17
۷: آدم‌های معمولی که ناگهان نابغه شدند
2020-04-26
۸: مرگبارترین همه‌گیری‌های تاریخ بشر - قسمت اول
2020-05-21
۹: مرگبارترین همه‌گیری‌های تاریخ بشر - قسمت دوم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-12
Huawei Sanction | What Will happen? [فارسی]
2019-06-18
Computex 2019 | Roundup [فارسی]
2019-08-19
Everything you should know about SSD [فارسی]
2019-09-12
۱: معجزه کشاورزی در هلند
2019-09-29
۲: ربات‌های قاتل و بازنگری در قوانین
2019-10-26
۳: پادکست چیست و چطور متولد شد؟
2019-12-01
۴: ‌صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی؛ دروغی تجاری به قدمت یک قرن
2020-01-16
۵: شرکت‌های دخانیات چگونه تبلیغات می‌کنند؟
2020-01-30
۶: چرا توهم توطئه جذاب است؟
2020-02-17
۷: آدم‌های معمولی که ناگهان نابغه شدند
2020-04-26
۸: مرگبارترین همه‌گیری‌های تاریخ بشر - قسمت اول
2020-05-21
۹: مرگبارترین همه‌گیری‌های تاریخ بشر - قسمت دوم

Latest Episode