پادکست سامان عطاریان | Saman Attarian
Published April 18, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست یافته‌های خودم را در جستجوی معنی زندگی، آرامش و خرد و عشق با شنوندگان به اشتراک می‌گذارم.

Available Episodes

2015-06-08
داستان مش ماشالا | اپیزود ۱۶ | فصل ۱
2017-04-30
بهترین رب گوجه‌فرنگی | اپیزود ۱۸ | فصل ۱
2019-02-10
عادت‏‏‏ های اتمی | اپیزود ۱ | فصل ۲
2019-07-21
اینجا چه غلطی می‌کنم؟! | اپیزود ۲ | فصل ۲
2020-04-19
بررسی کتاب The Art of Possibility | اپیزود ۳ | فصل ۲
2020-10-05
یک فرصت دوباره | اپیزود ۴ |فصل ۲
2021-01-06
واقعیت کوانتومی |فصل ۲ | اپیزود ۵
2021-03-28
آجیل مشکل گشا |فصل ۲ | اپیزود ۶
2021-04-18
آهستگی و پیوستگی | فصل ۱ | اپیزود ۱۷

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2015-06-08
داستان مش ماشالا | اپیزود ۱۶ | فصل ۱
2017-04-30
بهترین رب گوجه‌فرنگی | اپیزود ۱۸ | فصل ۱
2019-02-10
عادت‏‏‏ های اتمی | اپیزود ۱ | فصل ۲
2019-07-21
اینجا چه غلطی می‌کنم؟! | اپیزود ۲ | فصل ۲
2020-04-19
بررسی کتاب The Art of Possibility | اپیزود ۳ | فصل ۲
2020-10-05
یک فرصت دوباره | اپیزود ۴ |فصل ۲
2021-01-06
واقعیت کوانتومی |فصل ۲ | اپیزود ۵
2021-03-28
آجیل مشکل گشا |فصل ۲ | اپیزود ۶
2021-04-18
آهستگی و پیوستگی | فصل ۱ | اپیزود ۱۷

Latest Episode