پادکست سرتفا - Certfa
Category Technology
Published May 25, 2021
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-05-26
جنگ‌ سایبری
2020-06-09
استاکس‌نت
2020-07-03
بدافزار شمعون
2020-07-24
بدافزار بلک‌انرژی
2020-09-02
حمله سایبری به سونی‌ پیکچرز
2020-09-29
حریم خصوصی چیست
2020-09-29
حریم خصوصی در اینترنت
2020-12-01
حریم خصوصی در ارتباطات
2020-12-26
وب‌گردی و حریم‌خصوصی
2020-12-26
توافقنامه‌های الکترونیکی و حریم‌خصوصی
2021-02-04
علل وقوع نشت اطلاعات
2021-03-21
نشت اطلاعات چیست
2021-03-30
حریم خصوصی مصرف کننده
2021-04-25
بهره‌برداری مجرمان‌ سایبری از نشت‌های اطلاعاتی
2021-05-25
رمزنگاری مدرن، رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی
2021-06-28
ارکان مهم رمزنگاری در ارتباطات
2021-07-30
رمزنگاری اطلاعات و فایل‌ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-26
جنگ‌ سایبری
2020-06-09
استاکس‌نت
2020-07-03
بدافزار شمعون
2020-07-24
بدافزار بلک‌انرژی
2020-09-02
حمله سایبری به سونی‌ پیکچرز
2020-09-29
حریم خصوصی چیست
2020-09-29
حریم خصوصی در اینترنت
2020-12-01
حریم خصوصی در ارتباطات
2020-12-26
وب‌گردی و حریم‌خصوصی
2020-12-26
توافقنامه‌های الکترونیکی و حریم‌خصوصی
2021-02-04
علل وقوع نشت اطلاعات
2021-03-21
نشت اطلاعات چیست
2021-03-30
حریم خصوصی مصرف کننده
2021-04-25
بهره‌برداری مجرمان‌ سایبری از نشت‌های اطلاعاتی
2021-05-25
رمزنگاری مدرن، رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی
2021-06-28
ارکان مهم رمزنگاری در ارتباطات
2021-07-30
رمزنگاری اطلاعات و فایل‌ها

Latest Episode