پادکست سه نقطه
Category Arts
Published October 15, 2020
Episodes 29

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

درهر قسمت این پادکست یک داستان کوتاه از یک نویسنده ی معروف می خوانم و کمی در موردش حرف می زنم.

Available Episodes

2019-07-19
قسمت پنجم- خائن نوشته ی بزرگ علوی
2019-07-19
.قسمت چهارم- قرعه کشی، مهم ترین داستان کوتاه آمریکایی قرن بیستم
2019-07-19
قسمت سوم- احمد محمود شهر کوچک ما
2019-07-19
قسمت دوم- هزار توهای بورخس
2019-07-20
قسمت اول- فردا نوشته ی صادق هدایت
2019-08-15
قسمت ششم-نمادها و نشانه ها
2019-09-11
قسمت هفتم- ریموند کارور خانه ی شف
2019-10-26
قسمت هشتم- کری نوشته ی الیس مونرو
2019-11-18
قسمت نهم- عزاداران بیل غلامحسین ساعدی
2020-01-26
قسمت دهم- عشق دور از خانه
2020-02-22
قسمت یازدهم- درد دل ملا قربانعلی
2020-03-19
قسمت دوازدهم- جهنم-بهشت
2020-04-05
قسمت سیزدهم- به یاد سوییس نوشته ی ارنست همینگوی
2020-04-23
قسمت چهاردهم- هنرمند گرسنگی نوشته ی فرانتس کافکا
2020-05-14
قسمت پانزدهم آشپز شوهر می کند نوشته ی آنتوان چخوف و ترجمه ی احمد شاملو
2020-06-05
قسمت شانزدهم- عقده ی ادیپ من نوشته ی فرانک اکانر
2020-06-30
قسمت هفدهم- لابیرنت نوشته ی مهشید امیرشاهی
2020-07-19
قسمت هیجدهم- بشقاب پرنده در کوشیرو نوشته ی هاروکی موراکامی
2020-08-06
قوم و خویش های دور نوشته ی اورهان پاموک
2020-08-30
قسمت بیستم اُسَبل نوشته ی جویس کرول اوتس
2020-09-23
قسمت بیست و یکم کهن ترین داستان جهان نوشته ی رومن گاری
2020-10-19
قسمت بیست و دوم درباره ی بادیگارد نوشته ی دونالد بارتلمی
2020-11-15
قسمت بیست و سوم آلیوشا کوزه نوشته ی تولستوی
2020-12-30
قسمت بیست و چهارم بازی با دینامیت نوشته ی جان آپدایک
2021-01-29
قسمت بیست و پنجم خواهرم و عنکبوت نوشته ی جلال آل احمد
2021-03-10
قسمت بیست و ششم سوراخ موش بهتر ماجرا را توضیح می دهد نوشته ی آن بیتی
2021-04-08
قسمت بیست وهفتم پیراهن زرشکی نوشته ی صادق چوبک
2021-06-01
قسمت بیست و هشتم به زوی نوشته ی استیون ملهاوزر
2021-07-18
قسمت بیست و نهم بروکلی نوشته ی لارا وپنیار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-19
قسمت پنجم- خائن نوشته ی بزرگ علوی
2019-07-19
.قسمت چهارم- قرعه کشی، مهم ترین داستان کوتاه آمریکایی قرن بیستم
2019-07-19
قسمت سوم- احمد محمود شهر کوچک ما
2019-07-19
قسمت دوم- هزار توهای بورخس
2019-07-20
قسمت اول- فردا نوشته ی صادق هدایت
2019-08-15
قسمت ششم-نمادها و نشانه ها
2019-09-11
قسمت هفتم- ریموند کارور خانه ی شف
2019-10-26
قسمت هشتم- کری نوشته ی الیس مونرو
2019-11-18
قسمت نهم- عزاداران بیل غلامحسین ساعدی
2020-01-26
قسمت دهم- عشق دور از خانه
2020-02-22
قسمت یازدهم- درد دل ملا قربانعلی
2020-03-19
قسمت دوازدهم- جهنم-بهشت
2020-04-05
قسمت سیزدهم- به یاد سوییس نوشته ی ارنست همینگوی
2020-04-23
قسمت چهاردهم- هنرمند گرسنگی نوشته ی فرانتس کافکا
2020-05-14
قسمت پانزدهم آشپز شوهر می کند نوشته ی آنتوان چخوف و ترجمه ی احمد شاملو
2020-06-05
قسمت شانزدهم- عقده ی ادیپ من نوشته ی فرانک اکانر
2020-06-30
قسمت هفدهم- لابیرنت نوشته ی مهشید امیرشاهی
2020-07-19
قسمت هیجدهم- بشقاب پرنده در کوشیرو نوشته ی هاروکی موراکامی
2020-08-06
قوم و خویش های دور نوشته ی اورهان پاموک
2020-08-30
قسمت بیستم اُسَبل نوشته ی جویس کرول اوتس
2020-09-23
قسمت بیست و یکم کهن ترین داستان جهان نوشته ی رومن گاری
2020-10-19
قسمت بیست و دوم درباره ی بادیگارد نوشته ی دونالد بارتلمی
2020-11-15
قسمت بیست و سوم آلیوشا کوزه نوشته ی تولستوی
2020-12-30
قسمت بیست و چهارم بازی با دینامیت نوشته ی جان آپدایک
2021-01-29
قسمت بیست و پنجم خواهرم و عنکبوت نوشته ی جلال آل احمد
2021-03-10
قسمت بیست و ششم سوراخ موش بهتر ماجرا را توضیح می دهد نوشته ی آن بیتی
2021-04-08
قسمت بیست وهفتم پیراهن زرشکی نوشته ی صادق چوبک
2021-06-01
قسمت بیست و هشتم به زوی نوشته ی استیون ملهاوزر
2021-07-18
قسمت بیست و نهم بروکلی نوشته ی لارا وپنیار

Latest Episode