پادکست شرقی | Sharghi Podcast
Category Arts
Published February 21, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

|عاشقانه هایی گاه تلخ و شاید گاه شیرین، قصه هایی به زبان موسیقی، آواز و کلام| |لطفا با دلتون گوش کنید..| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| تولیدکنندگان: سیاوش وهاب زاده ، ماهو instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Available Episodes

2020-08-21
|قصه شماره یک - تاروت |
2020-10-17
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-21
|قصه شماره یک - تاروت |
2020-10-17
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|

Latest Episode