پادکست شرقی
Category Arts
Published October 17, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

|روایت هایی کوتاه از آنچه قلمِ “عشق” بر جای میگذارد، بر بومِ زندگی| |قصآهنگ: زبان پادکست شرقی در روایت هر قصه؛ قصه + آهنگ| |لطفاً با دلتون گوش‌کنید| |تمام محتوای تولید شده در این پادکست متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| تولیدکنندگان: سیاوش وهاب زاده، ماهو instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Available Episodes

2020-08-20
|قصه شماره یک - تاروت|
2020-10-17
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-20
|قصه شماره یک - تاروت|
2020-10-17
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21
|قصه شماره سه - ژیئر|

Latest Episode